Σεμινάρια ΜΕΡΚΑΜΠΑ

Όλοι μας αποτελούμαστε από ένα σώμα φυσικό, ένα νοητικό και ένα συναισθηματικό, καθένα από τα οποία έχει το σχήμα ενός τετράεδρου. Πρόκειται για τρία ενεργειακά πεδία ολόιδια και το ένα πάνω στο άλλο, Η μοναδική διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους είναι , πως εκείνο που συνδέεται με το φυσικό σώμα δεν περιστρέφεται, είναι σταθερό.

Το ΜΕΡΚΑΜΠΑ  δημιουργήθηκε από την αντίστροφη περιστροφή των ενεργειακών πεδίων ( τα άστρα τετράεδρον). Το Νοητικό Αστέρι Τετράεδρον είναι ηλεκτρικής φύσεως και αρσενικό και περιστρέφεται προς τα αριστερά. Το Συναισθηματικό Αστέρι Τετράεδρο είναι μαγνητικής φύσεως και θηλυκό, και στρέφεται προς τα δεξιά. Η σύνδεση – ένωση που περιλαμβάνει το Πνεύμα , την Καρδιά και το Φυσικό σώμα , σύμφωνα με μια ιδιαίτερη γεωμετρία, και μια συγκεκριμένη ταχύτητα, δημιουργεί το Μέρκαμπα.