Σαμπάλλα (New Paradigm MDT)

Το σύστημα της Σαμπάλλα New Paradigm MDT χρησιμοποιεί μία ισχυρή ενέργεια, της οποίας η κεντρική ουσία είναι η Αγάπη χωρίς όρους, η έλλειψη κριτικής και η ελευθερία από τον φόβο. Το σύστημα της Σαμπάλλα New Paradigm MDT χρησιμοποιεί μία ισχυρή ενέργεια,της οποίας η κεντρική ουσία είναι η Αγάπη χωρίς όρους, η έλλειψη κριτικής και η ελευθερία από τον φόβο. Δουλεύοντας με αυτή την ενέργεια, η Σαμπάλλα New Paradigm MDT είναι μία μέθοδος αυτο-ενδυνάμωσης. Όσοι παρακολουθήσουν αυτό το εργαστήριο θα ενεργοποιηθούν από αυτές τις ενέργειες,που θα έχει μεγάλή επίδραση σε αυτούς. Αυτές οι ενέργειες οδηγούν το άτομο σε ισσοροπία. Καθαρίζουν μπλοκαρίσματα όλων των ειδών έτσι ώστε να επέλθει αυτή η ισσοροπία. Τα μπλοκαρίσματα μπορέι να είναι σωματικά, συναισθηματικά, νοητικάμ ενεργειακά και πολυ-διαστασιακά.