ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ο άνθρωπος λειτουργεί ως ένα σύνολο, όπου το Σώμα, ο Νους και το Συναίσθημα είναι τρία συγκοινωνούντα μέρη εκ των οποίων το ένα επηρεάζει το άλλο. Άν κάτι δεν πάει καλά σε κάποιο σημείο του οργανισμού, σίγουρα το πρόβλημα θα αντανακλαστεί παντού. Άν κάτι δεν πάει καλά σε κάποιο σημείο του οργανισμού, σίγουρα το πρόβλημα θα αντανακλαστεί παντού. Εάν σε ένα σπίτι βρωμίσει ένα από τα πέντε δωμάτια, σε λίγο να περιμένουμε ότι θα μυρίσουν και τα υπόλοιπα. Εάν μάλιστα τύχει και βουλώσει η κεντρική αποχέτευση του σπιτιού ( δυσκοιλιότητα) (βλέπε και δυσβίωση εντέρου στον τομέα της Ενημέρωσης), σε λίγο κανένας δεν θα αντέχει να μείνει εκεί μέσα. Όταν λοιπόν βουλώσει ο υπόνομος που έχουμε στην κοιλιά μας, δηλαδή το έντερο, ένα πράγμα μπορούμε να πούμε με σιγουριά, χωρίς να χρειάζεται να ξέρουμε γράμματα ή να έχουμε τελειώσει πανεπιστήμιο: αυτός ο οργανισμός σίγουρα δηλητηριάζεται από τοξίνες.