ΝΕΑ ΣΑΜΠΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Οι 13 διαστάσεις της Δημιουργίας και 13 συντονισμοί στην ενέργεια της Ανιδιοτελούς Αγάπης στη κάθε διάσταση. Είναι τώρα η ώρα να εκπληρώσουμε αυτήν την Θεϊκή Υπόσχεση στην ζωή μας και τον πλανήτη. Παρόλο που η ενέργεια της Σαμπάλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία δεν είναι μόνο άλλη μία μορφή θεραπείας. Αυτό το εργαστήριο: Θα γειώσει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο όλες τις ενέργειες με τις οποίες δουλεύετε αυτήν την περίοδο; Θα παρουσιάσει πολλές μη δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την φύση της δικής μας 13διαστασιακής ματικότητας; Θα σας μυήσει ενεργειακά στην ουσία της Ανιδιοτελούς Αγάπης σε κάθε μία από τις 13 Διαστάσεις; Θα φέρει την Χαρά και το Θεϊκό στην καθημερινή σας ζωή.