Κβαντική Θεραπεία μέσω Ύπνωσης (QHHT)

Η Κβαντική Θεραπεία μέσω Ύπνωσης (QHHT) εφευρέθηκε από την Dolores Cannon, πρωτοπόρο υπνοθεραπεύτρια, ερευνητή και συγγραφέα στις ΗΠΑ. Η Dolores Cannon άρχισε την έρευνά της ιερής γνώσης και της μετενσάρκωσης σχεδόν 50 χρόνια πριν από την τελειοποίηση της μεθόδου ύπνωσης QHHT. Η Dolores Cannon ανέπτυξε και τελειοποίησε αυτή την μοναδική μέθοδο ύπνωσης, QHHT, εδώ και πολλές δεκαετίες, μέσα από χιλιάδες συνεδρίες σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της τεχνικής.