ΑΥΡΑ ΣΩΜΑ

Το Αύρα-Σώμα είναι μια λεπτοφυής ενεργειακή θεραπεία και τα ευεργετικά του αποτελέσματα και η διαδικασία που οδηγεί σε αυτά δεν μπορούν να προσδιοριστούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι οδηγίες σε ένα μπουκάλι με χάπια.

Το Αύρα – Σώμα αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό θεραπείας με χρώμα και φως. Αυτό γίνεται αντιληπτό απο τη αρχή, σε όποιον το γνωρίζει. Τα μπουκαλάκια, με  τα πολύχρωμα συστατικά τους, συνήθως τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε το φώς να τα διαπερνά. Έτσι γίνεται ορατή η διπλή ποιότητα των περιεχομένων τους, μέσα απο τα φωτεινά, διάφανα, λουσμένα απο φως, εκφραστικά χρώματα.