Το Ιαθείην προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :

Ομοιοπαθητική : με τον ιατρό/Ομοιοπαθητικό Γεώργιο Γεωργιάδη

Βιοσυντονισμός : με τον ιατρό/Ομοιοπαθητικό Γεώργιο Γεωργιάδη

Σεμινάρια /Θεραπείες : Usui Reiki , Angelic Reiki, Karuna Reiki, Shamballa,

Mer-Ka-Ba, Aura-Soma, Ενεργειακή Χωροθεσία : με την Αθηνά Σαλωνίδου

Ψυχολογική Υποστήριξη/Life Coach : με την ψυχολόγο Πέννυ Κοτινά