Οι 72 Άγγελοι της Καμπάλα και η Aura-Soma. Mike Booth. @ 16 April 2013 11:33 AM


                    
                                                                                  Mike Booth

Οι 72 Άγγελοι και το Δέντρο της Ζωής βασίζονται σε ένα χειρόγραφο του 12ου αιώνα που ανακαλύφθηκε στην Ισπανία. Προερχόταν από μια σχολή της Καμπάλα, την οποία ξεκίνησε ο Γάλλος Καμπαλιστής Ισαάκ ο Τυφλός και οι συνεργάτες του. Αυτό το μεσαιωνικό χειρόγραφο ανακαλύφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και το μετέφρασαν και επεξεργάστηκαν οι Γάλλοι συγγραφείς Haziel και Kabaleb. Το έργο αυτό έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική.

72 ιερά ονόματα στα εβραϊκά εκφέρονται με την μορφή ηχητικών συλλαβών , οι οποίες προσκαλούν και συντονίζουν με συγκεκριμένες Αγγελικές ενέργειες. Κάθε μια απο τις 72 αγγελικές ενέργειες έχει δικό της όνομα , τη δική της ποιότητα και λειτουργία. Επιπλέον κυβερνάται απο συγκεκριμένες ημέρες και ώρες , προσφέροντας στο κάθε άτομο που εργάζεται μαζί τους μια προσωπική σχέση.

Η συνεργασία με τους 72 Αγγέλους είναι μια μεταμορφωτική διαδικασία κατά την οποία βοηθάμε τον εαυτό μας να μετουσιώσει την ίδια την ουσία της ύπαρξης μας , αυξάνοντας την αντίληψη και ανυψώνοντας την συνειδητότητά μας - μια αλχημική διαδικασία που είναι σύμφωνη με την ανάπτυξη του σώματος - φωτός μας (Αύρα-Σώμα) και παράλληλα μας βοηθά να γινόμαστε πιο συνειδητοί.


      

          Η Αύρα - Σώμα αναγνωρίζει τους 72 Αγγέλους ως τα κλειδιά του παραδείσου , που χαρίζουν απλόχερα ειρήνη, κατανόηση και ευτυχία. Οι Άγγελοι είναι η δύναμη της θεϊκής φωτεινής ύλης που εισέρχεται γήινη με σκοπό να προωθηθεί η δημιουργία. Επομένως βρίσκονται εδώ , εντός μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το συνειδητοποιήσουμε και να τους γειώσουμε. Να ανοίξουμε την καρδιά μας να τους αναγνωρίσει, να τους δεχτεί και να τους προσκαλέσει στη ζωή μας.

Τα Αγγελικά μπουκάλια υποστηρίζουν την διαδικασία εξέλιξής μας και βοηθούν να αποκτούμε καλύτερη πρόσβαση στο δυναμικό μας, ώστε να εκπληρώσουμε τον μοναδικό σκοπό μας.

Η επιλογή του Αγγέλου είναι προσωπικό ζήτημα και σχετίζεται με την κατάσταση που βρισκόμαστε την εκάστοτε στιγμή, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα Μπουκάλια Ισορροπίας. Και με τα δυο σχετιζόμαστε με βάση τις ποιότητες που δουλεύονται μέσα μας.

Μας παρέχεται η δυνατότητα να βρούμε τρείς φύλακες Αγγέλους που σχετίζονται με την ημερομηνία και την ώρα γέννησής μας. Αυτό μας βοηθά να αποκαλύψουμε τους προγραμματισμούς και το δυναμικό που μεταφέρουμε από προηγούμενες ζωές.

Για να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε το " Γνώθι Σαυτόν" δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως όντα αποτελούμαστε από φυσικό , συναισθηματικό , νπητικό και πνευματικό σώμα. Η ευημερία μας πηγάζει αποκλειστικά απο την αρμονική τους συνύπαρξη και αλληλεπίδραση. Επομένως μέσα από το πνευματικό μας σώμα εκφράζεται το θεϊκό στοιχείο σε κάθε ένα από τα άλλα τρία : στο φυσικό μας σώμα , στο συναίσθημα και στο νού μας.


Αθηνά Σαλωνίδου -Σύμβουλος Αύρα -Σώμα