H ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ @ 4 December 2008 03:10 AM

                                                          Από την εστία του Φωτός μέσα από την Διάνοια του Θεού
                 Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων
                                   Το Φως ας κατέλθει στην Γη.

           Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
                  Ας διαχυθεί αγάπη στις Καρδιές των ανθρώπων
                              Είθε ο Χριστός να γυρίσει στην Γη.

          Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
       Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων
          Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

           Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
        Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
                     Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

                                Το Φως , η Αγάπη και η Δύναμη
                      
Ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

                                                          

  

Αυτή η Επίκληση ή Προσευχή δεν ανήκει σε κανένα και σε καμιά ομάδα, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα. Η ομορφιά και η δύναμή της συναντώνται στην απλότητά της και στην έκφραση κάποιων κεντρικών αληθειών που αποδέχονται όλοι οι άνθρωποι με φυσικό τρόπο.
Η αλήθεια είναι , ότι υπάρχει μια σπουδαία Νοημοσύνη που εμείς την ονομάζουμε Θεό.
Η αλήθεια είναι , ότι πίσω από κάθε εξωτερική εμφάνιση , βρίσκεται η κινητήριος δύναμη του Σύμπαντος που είναι η ΑΓΑΠΗ.
Η αλήθεια ότι μια μεγάλη προσωπικότητα , αποδεχούμενη από πολλούς χριστιανούς , που ονομάζεται Χριστός , ήρθε στην γη και ενσάρκωσε αυτή την ΑΓΑΠΗ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι τόσο η ΑΓΑΠΗ όσο  και η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ στην πραγματικότητα αποτελούν αυτό που ονομάζεται ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 και που τελικά μόνο δια μέσου της ανθρωπότητας θα πραγματοποιηθεί το ΘΕΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.


ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΪΛΗ(Αlice A.Bailey)               

[selida]

 

                                          Τι είναι η Μεγάλη Επίκληση;

H Μεγάλη Επίκληση είναι μια προσευχή, μεταφρασμένη σε πάνω από 70 γλώσσες και διαλέκτους.
Είναι ένα ισχυρό όπλο για να βοηθήσουμε το Θεϊκό Σχέδιο να εκδηλωθεί πλήρως.
Χρησιμοποιώντας το , βοηθούμε την ανθρωπότητα και τον Ιησού Χριστό.

Εκφράζει κάποιες μεγάλες αλήθειες που αποδέχονται ακέραια και φυσιολογικά σχεδόν όλοι οι άνθρωποι:

1) ότι υπάρχει μια ανώτερη Νοημοσύνη που ονομάζεται Θεός.
2)ότι στο σύμπαν υπάρχει ένα Θεϊκό Σχέδιο , ανάπτυξης , του οποίου η κινητήριος δύναμη είναι η ΑΓΑΠΗ.
3)ότι μια μεγάλη ΟΝΤΟΤΗΤΑ που οι χριστιανοί ονομάζουν ΧΡΙΣΤΟ ,  ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ήλθε στην Γη και ενσαρκωθείς αυτής της ΑΓΑΠΗΣ για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε πως ΑΓΑΠΗ και ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ είναι το αποτέλεσμα της θελήσεως  του Θεϊκού Σχεδίου.
Πολλές είναι οι θρησκείες που πιστεύουν σε Παγκόσμιο Δάσκαλο , που άλλοι ονομάζουν Δάσκαλο Μ
aitreya, άλλοι Imam
Madhi και άλλοι Μεσσία.
4)και ότι  μονάχα δια μέσου της ανθρωπότητας το Θεϊκό σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί.


Με την Μεγάλη Επίκληση , η προσευχή και ο διαλογισμός , οι θεϊκές  ενέργειες μπορούν να απελευθερωθούν και να χρησιμοποιηθούν.
Οι άνδρες και γυναίκες , καλής θελήσεως , οποιασδήποτε πίστης και εθνικότητας είναι , μπορούν να ενωθούν για να βοηθήσουν τον ανήσυχο κόσμο , δίνοντάς του δύναμη και πνευματική αξία. Οι άνθρωποι έχουν την δύναμη , δια μέσω της επίκλησής τους , να επηρεάσουν τα γήινα συμβάντα.
Η γνώση αυτού του γεγονότος , όταν εφαρμοστεί με πίστη , θα αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά απελευθερωτικά στοιχεία του ανθρωπίνου γένους.

Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την Επίκληση ή προσευχή της φώτισης και της αγάπης χωρίς να προκαλέσει εξαιρετικές αλλαγές στις καθημερινές του συνήθειες και στην ίδια του την ζωή.
« Όπως σκέφτεσαι στην καρδιά σου τέτοιος είσαι».
Θέλετε  να χρησιμοποιείτε αυτή την επίκληση κάθε μέρα , με σεβασμό , αυτοσυγκέντρωση και αφοσίωση ;

Τα προσωπικά και ατομικά  αποτελέσματα της προσευχής και της επίκλησης του φωτός και της αγάπης μπορούν αυξηθούν όταν υπάρχει αναγνώριση και νοητική επικοινωνία με όλους εκείνους που την χρησιμοποιούν καθημερινά.
Πολλοί ζητούν σε δύο άτομα να ενωθούν μαζί τους κάθε μέρα στην απαγγελία της παγκόσμιας προσευχής , ούτως ώστε να σχηματίσουν ένα τρίγωνο μιας σχέσης φωτός.
Η δύναμη πολλών ανθρώπων μαζί και πολλών μικρών ομάδων μπορεί να εστιαστεί από αυτή την χρήση της δυνατής επίκλησης και μπορεί να δημιουργήσει ένα «πλέγμα» φωτός και αγάπης γύρω από όλο τον κόσμο.


Συμβουλές για την εργασία

1. Να διαλογίζεστε για λίγες στιγμές , κάθε μέρα , την Επίκληση προσπαθώντας να κατανοήσετε τις πιο βαθιές σημασίες της.
Επομένως να την επικαλείστε με αυτοσυγκέντρωση και με πρόθεση.

Όταν το κάνετε , να οραματίζεστε το Φως , την Αγάπη και την Θεϊκή  Θέληση του Καλού που διεισδύουν και διαπερνούν τις καρδιές και τις σκέψεις των ανθρώπων , οπουδήποτε βρίσκονται.

2. Εάν θέλετε να δουλέψετε σε τρίγωνο , ζητήστε την βοήθεια δύο φίλων σας.
Χρησιμοποιώντας την Επίκληση , ενωθείτε – συνδεθείτε νοητικά μαζί τους και οραματιστείτε το τρίγωνό σας ότι ενώνετε με ένα πλέγμα όλων των άλλων ανθρώπων που προτίθενται και δουλεύουν για αυτό τον σκοπό.

Η Μεγάλη Επίκληση δεν ανήκει αποκλειστικά σε κάποια θρησκεία , αίρεση ή ομάδα.
Διαδίδεται σαν ένα έργο εξυπηρέτησης που προσφέρεται από την Παγκόσμια Κοινή και Καλή Θέληση.

 

[selida]

                                           


Χρήση και Σημασία της Μεγάλης Επίκλησης.


   Από την εστία του Φωτός μέσα από την Διάνοια του Θεού
       Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων
                     Το Φως ας κατέλθει στην Γη.


Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
         Ας διαχυθεί αγάπη στις Καρδιές των ανθρώπων
                    Είθε ο Χριστός να γυρίσει στην Γη.

   Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων
   Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

   Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
          Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.
 

              Το Φως , η Αγάπη και η Δύναμη
 Ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στην ΓηΗ ομορφιά και η δύναμη αυτής της Επίκλησης , βρίσκονται στην απλότητά της και στην έκφρασή κάποιων κεντρικών αληθειών που όλοι οι άνθρωποι διαισθητικά και κανονικά αποδέχονται – η αλήθεια της ύπαρξης μιας Νοημοσύνης την οποία ονομάζουμε Θεό ; η αλήθεια ότι , πίσω από την  εξωτερική εμφάνιση , η κινητήριος συμπαντική δύναμη είναι η Αγάπη ; η αλήθεια ότι μια μεγάλη οντότητα ,  που οι χριστιανοί ονομάζουν , Χριστό , ήρθε στην Γη και ενσαρκώθηκε αυτή την Αγάπη ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αλήθεια , ότι ΑΓΑΠΗ και ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ είναι στην πραγματικότητα αυτό που ονομάζουμε Θεϊκή Θέληση ;
και τέλος είναι η αλήθεια πως το Θεϊκό Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί , μονάχα δια μέσω της Ανθρωπότητας.

Ολόκληρη η Επίκληση αναφέρεται στην αστείρευτο , επικείμενο  και αποκαλυπτικό
απόθεμα ενέργειας , άμεση αιτία κάθε συμβάντος στην γη , που αποκαλύπτει κάθε τι καινούργιο και καλύτερο. Αυτά τα συμβάντα δείχνουν την αφύπνιση της ανθρώπινης συνειδητότητας.

Μέχρις στιγμής η συνηθισμένη επικαλούμενη πρόσκληση ήταν εγωιστικής φύσεως και προσωρινή. Οι άνθρωποι παρακαλούσαν και προσευχόντουσαν για τους ίδιους τους εαυτούς ς ή επικαλούταν την θεϊκή βοήθεια μονάχα για τους αγαπημένους τους ;
έδειχναν μέχρις στιγμής υλιστική σημασία στις βασικές τους ανάγκες.
Αυτή η επίκληση είναι μια παγκόσμια προσευχή ; δεν πρόκειται για μια προσωπική και προσωρινή προσευχή ; εκφράζει την ανάγκη της ανθρωπότητας και διαπερνά όλες τις δυσκολίες , τις αμφιβολίες και όλα εκείνα τα ερωτήματα που διαπερνούν την σκέψη μας και το μυαλό μας και που φτάνουν μέχρι την Καρδιά Εκείνου στου οποίου ζούμε , κινούμαστε και βρισκόμαστε μέχρι το τέλος των καιρών και μέχρις ότου « ο τελευταίος κουρασμένος οδοιπόρος δεν θα έχει βρει το δρόμο προς το σπίτι».

 


            ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ|
                    
 ΑΣ ΔΙΑΧΥΘΕΙ ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
                                             
 ΤΟ ΦΩΣ ΑΣ ΚΑΤΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΓΗ.

Στις  πρώτες τρεις γραμμές αναφερόμαστε στην ΣΚΕΨΗ - ΝΟΥ του Θεού σαν σημείο αναφοράς ως θεϊκό φως. Αυτό αναφέρεται στην ψυχή όλων των πραγμάτων . Ο όρος ψυχή , με την αρχική σημασία φώτισης  περιλαμβάνει την ανθρώπινη ψυχή που είναι γεμάτη φως και που αποτελεί εστία φώτισης. Μην ξεχνάμε πως το φως είναι ενέργεια.
Όταν επικαλούμαστε την ΣΚΕΨΗ – ΝΟΥ του Θεού , λέγοντας : «Ας διαχυθεί φως στις διάνοιες των ανθρώπων – το φως ας κατέλθει στην γη» , εκφράζουμε μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες της ανθρωπότητας και , εάν η επίκληση και η προσευχή σημαίνουν κάτι , η απάντηση είναι « ναι σημαίνει πάρα πολλά». Εάν σκεφτούμε  πως όλοι μας  , σε κάθε εποχή και χρόνο και κατάσταση , έχουμε την ανάγκη να επικαλούμαστε το αόρατο Πνευματικό βασίλειο , αυτό πάει να πει πως αυτό το βασίλειο υπάρχει με σιγουριά.
Η Επίκληση είναι παλιά από όσο υπάρχει η ανθρωπότητα.
Ο Χριστός μας λέει πως οι άνθρωποι « προτιμούν το σκοτάδι από το φως γιατί οι πράξεις τους είναι κακές».
Παρόλα αυτά όμως , μια από τις μεγαλύτερες ομορφιές που εμφανίζονται αυτό τον καιρό είναι πως το φως εκπέμπεται σε όλα τα σκοτεινά μέρη και τίποτα δεν μένει κρυφό και αναποκάλυπτο.
Ο κόσμος αναγνωρίζει τον σημερινό σκοταδισμό και την μιζέρια και συνεπώς καλωσορίζει το Φως.
Η πρωταρχική ανάγκη των ανθρώπων είναι η φώτιση του νου , που θα του επιτρέψει να δει τα πράγματα πως έχουν εις τρόπον τέτοιον που θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις σωστές ανθρώπινες σχέσεις.
Με την φώτιση θα δούμε το φως και θα έλθει η μέρα που χιλιάδες παιδιά των ανθρώπων και πολλές ομάδες θα είναι σε θέση να πουν  μαζί με τον Χριστό «Είμαι/ είμαστε το φως του κόσμου».


[selida]

                                     

                    ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
                             
 ΑΣ ΔΙΑΧΥΘΕΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
                                             ΕΙΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗ ΓΗ.

Στις επόμενες ρίγες έχουμε να κάνουμε με την Καρδιά του Θεού που θεωρείτε το σημείο ΑΓΑΠΗΣ.
Αυτή «η καρδιά» του εκδηλωμένου κόσμου αποτελεί την Πνευματική Ιεραρχία , τον μεγάλο πρωταγωνιστή της  μετάδοσης της αγάπης σε κάθε μορφή της θεϊκής εκδήλωσης.
Η αγάπη είναι μια ενέργεια που πρέπει να φτάσει μέχρι τις καρδιές των ανθρώπων και που πρέπει να γονιμοποιήσει την ανθρωπότητα με την ποιότητα της στοργικής κατανόησης. Με αυτό τον τρόπο εκφράζεται η Αγάπη και η Νοημοσύνη όταν ενώνονται.
Όταν οι μαθητές ενεργήσουν και αναγνωριστούν από τον Χριστό , τότε  θα έλθει η στιγμή που Εκείνος θα μπορέσει να εμφανιστεί δημοσίως μέσα στον κόσμο και τους ανθρώπους.
Θα μπορέσουμε να τον αναγνωρίσουμε δημοσίως πλέον και εκείνος θα εκτελέσει τα έργα του τόσο στα εξωτερικά επίπεδα της ζωής όσο και στα εσωτερικά μας συναισθήματα.
Όπως έλεγε στους μαθητές του : «Θα είμαι πάντοτε μαζί σας , μέχρι το τέλος».

Όταν ο Χριστός θα επιστρέψει ανάμεσα στους ανθρώπους  , θα ξανανθίσει η χριστική συνείδηση. Θα δώσει στον κόσμο την δύναμη και την ενέργεια που είναι τα χαρακτηριστικά της Αγάπης.
Το αποτέλεσμα αυτής της διάχυσης της ενέργειας Αγάπης θα είναι διπλό :
Πρώτα από όλα η δραστική ενέργεια της στοργικής κατανόησης θα κινητοποιήσει μια πελώρια αντίδραση έναντι στην δύναμη του μίσους.
Το να μισείς θα θεωρείτε το μοναδικό αμάρτημα , αφού όλα τα άλλα προέρχονται από αυτό – το μίσος και από το παράγωγό του , την αντικοινωνική συνείδηση.
Δεύτερον , ένας ανυπολόγιστος αριθμός ανθρώπων κάθε χώρας και κράτους θα σχηματίσουν ομάδες καλής θελήσεως για να δημιουργήσουν τις σωστές ανθρώπινες σχέσεις.
Θα είναι τόσοι πολλοί που θα αποτελέσουν την μεγαλύτερη και ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο.[selida]

                                            

 

        ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΟΥ Η ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΘΕΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
      Ο ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ.


Σε αυτές τις ρίγες βλέπουμε πως η ίδια η ανθρωπότητα δεν μπορεί να κατανοήσει την  Θεϊκή Πρόθεση και Θέληση  που πρέπει να εκδηλωθεί στην γη. Βέβαια , όμως , ενώ η πρόθεση της Θεϊκής Θέλησης προσπαθεί να επηρεάσει την θέληση των ανθρώπων , με ανθρωπίνους όρους εκφράζεται σαν «καλή θέληση ή σαν πρόθεση να δημιουργηθούν σωστές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Η Θεϊκή Θέληση , παραμένει το μεγάλο μυστήριο,
Ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός είχε να κάνει και να παλέψει με το πρόβλημα της Θεϊκής Θέλησης και απευθύνθηκε στον ίδιο του τον Ουράνιο Πατέρα με τα λόγια : «Πατέρα , όχι η δική μου θέληση αλλά η δική σου θέληση ας γίνει».
Αυτές οι λέξεις σηματοδότησαν την πλήρη εγκατάλειψη οποιουδήποτε μέσου δια μέσου των οποίων είχε προσπαθήσει να σώσει την ανθρωπότητα.
Για σχεδόν 2000 χρόνια Εκείνος περίμενε να φέρει εις πέρας εκείνη την αποστολή ,αλλά δεν μπορεί να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή χωρίς την αμοιβαία συγκατάθεση και δράση της ίδιας της ανθρωπότητας.
Αυτή η Επίκληση είναι το πιο ιδιαίτερο και ουσιώδες Μάντρα του Χριστού και η δόνησή του εκπέμφθηκε και διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη δια μέσω της διατύπωσης Του και για να χρησιμοποιηθεί από την Πνευματική Ιεραρχία.
Τώρα , οι λέξεις του πρέπει να διασχίσουν όλον τον κόσμο και να εκφρασθεί από τους ανθρώπους κάθε ράτσας και φυλής . Ο Χριστός μόνο τότε μπορεί «να κατέβει εκ νέου στην Γη» και να δει τα έργα των ψυχών και να ικανοποιηθεί


      ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.
             ΚΑΙ ΕΙΘΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ.

Σε αυτές τις ρίγες , έχοντας επικαλεσθεί τις τρείς όψεις ή δυνάμεις ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ , ΑΓΑΠΗ και ΘΕΛΗΣΗ , έχουμε ένα σημείο αναφοράς για την ίδια την ανθρωπότητα, « στο κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων».
Εδώ και μόνο εδώ οι τρεις Θεϊκές  ποιότητες μπορούν να εκφρασθούν και εκπληρωθούν στον χρόνο; εδώ και μόνο εδώ μπορεί να γεννηθεί η πραγματική Αγάπη, η νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει και η Θεϊκή Θέληση να δείξει την πραγματική θέληση του καλού.
Η «πίσω πόρτα στην οποία βρίσκεται και καραδοκεί το κακό» μπορεί να φραχτεί μονάχα από την ίδια την ανθρωπότητα που  έχει έμφυτο το Πνεύμα Του Θεού.
Η τελευταία ρίγα ίσως χρειάζεται μια περεταίρω διευκρύνηση,
Πρόκειται για ένα συμβολικό τρόπο να εκφράσουμε την ιδέα της αδρανοποίησης και ανεπαρκούς των σκοτεινών προθέσεων.
Το κακό δεν έχει μια ιδιαίτερη θέση. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης και  στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται στο κακό , στην καταστροφή και εξουδετέρωση του κακού.
Η «πόρτα πίσω από την οποία παραμονεύει το κακό» είναι ανοικτή από την ανθρωπότητα με τις εγωιστικές της επιθυμίες , τα μίση και τις διακρίσεις ( φυλετικές , ρατσιστικές, οικονομικές , κοινωνικές….), από την απληστία, από τις προσωπικές φιλοδοξίες και από την ξέφρενη αγάπη δια ισχύ, σκληρότητα , απανθρωπιά, ασπλαχνία και βαρβαρότητα.
Με την διάχυση του «Φωτός» και της «Καλής θέλησης» στον ΝΟΥ και στην ΚΑΡΔΙΑ των ανθρώπων , όλε αυτές οι κακές και αρνητικές  ποιότητες και ενέργειες που κρατούν ανοικτή την πόρτα του κακού θα αφήσουν την θέση τους στην επιθυμία  των σωστών ανθρωπίνων σχέσεων , στην πραγματοποίηση  ενός καλύτερου κόσμου και περισσότερο ειρηνοποιό και στην παγκόσμια έκφραση της Καλής Θέλησης.
Ενώ αυτές οι ποιότητες αντικαθιστούν τις παλιές και ανεπιθύμητες , συμβολικά η πόρτα του κακού θα αρχίσει να κλείνει  σιγά – σιγά πάνω από το βάρος της κοινής γνώμης και της σωστής ανθρώπινης επιθυμίας.
Τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει.


[selida]

                                             

                              ΤΟ ΦΩΣ, Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ
                
 ΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ.

Είναι σαφές πως οι τρείς πρώτες λέξεις επικαλούνται τις τρεις όψεις της Συμπαντικής Θεϊκής Ζωής – Νους του Θεού , η Αγάπη και η Θέληση ή Πρόθεση του Θεού.
Η τέταρτη λέξη δείχνει την σχέση της ανθρωπότητας με αυτές τις τρείς ενέργειες , της Νοημοσύνης ,της Αγάπης και της Θέλησης και την βαθειά υπευθυνότητα της ανθρώπινης φυλής να πραγματοποιήσει την διάδοση της Αγάπης και του Φωτός πάνω στην Γη για να πραγματοποιηθεί το Σχέδιο.
Αυτό το Σχέδιο , καλεί την ανθρώπινη φυλή να εκφράσει ΑΓΑΠΗ και προκαλεί τους ανθρώπους να κάνουν να «λάμψει το φως τους».
Η τελευταία  λέξη περιέχει την «ιδέα της αποκατάστασης» ,που δείχνει το κλειδί για το μέλλον και που θα έλθει η μέρα που η Αρχική ιδέα του Θεού και της πρόθεσής του δεν θα εμποδιστεί πλια από την ελευθέρα βούληση και από το κακό , από τον υλισμό και τον εγωισμό.
Η Θέληση και πρόθεση του Θεού , ευτυχώς στην αλλαγή των καρδιών και των ανθρώπινων επιθυμιών και σκοπών , τότε θα πραγματοποιηθεί.

Η ΠΙΟ ΒΑΘΕΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ.

Η Μεγάλη Επίκληση, εάν διαδοθεί ευρέως , για την νέα παγκόσμια θρησκεία μπορεί να είναι ότι ήταν το Πάτερ Ημών του Χριστιανισμού και ο 23ος Ψαλμός των Εβραίων.
Τρείς είναι οι πιο βασικές προσεγγίσεις σε αυτή την Μεγάλη Επίκληση:
1.Εκείνη του κοινού γενικά.
2.Εκείνη των εσωτεριστών ή των αποστόλων του κόσμου.
3.Εκείνη των μελών της Ιεραρχίας.

Κατά πρώτον ,
το κοινό θα την θεωρήσει γενικά μια προσευχή στον Πατέρα
Θα την θεωρήσει ακόμα σαν μια προσευχή  για να φωτίσει τους κυβερνώντας και τους αρχηγούς όλων των ομάδων που ασχολούνται με τις παγκόσμιες υποθέσεις.
Σαν προσευχή για την έλευση ΑΓΑΠΗΣ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ μεταξύ των ανθρώπων , για να μπορέσουν να ζουν με ειρήνη.
Σαν μια παράκληση και επίκληση για να πραγματοποιήσουν και να κάνουν το Θέλημα του Θεού – μια θέληση για την οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα και που φαίνεται να είναι τόσο ανεξιχνίαστη και απροσπέλαστη και το μόνο που θέλει είναι η Υπομονή και το να μην κάνουμε πολλές ερωτήσεις.
Μια προσευχή για να δυναμώσουμε την ανθρώπινη υπευθυνότητα έως ότου τα σημερινά ήδη κακώς δρώμενα , που τόσο πολύ ταλαιπωρούν και βασανίζουν την ανθρωπότητα μπορούν να εξαλειφθούν και να εξουδετερωθούν πηγές του κακού.
Και τέλος θεωρείται μια προσευχή δια μέσου της οποίας θα κτιστεί η θεϊκή ευτυχία και θα εξαφανιστούν δυστυχία και βάσανα από την Γη.

Κατά δεύτερον, εσωτεριστές και άτομα με πνευματικές αναζητήσεις και τάσεις θα έχουν μια πιο βαθειά και υποστήριξη .
Για αυτούς , θα αποτελέσει την αναγνώριση του κόσμου των αιτίων και εκείνων που βρίσκονται πίσω από τα ανθρώπινα συμβάντα , οι πνευματικοί καθοδηγητές της ζωής μας. Είναι έτοιμοι να ενισχύσουν και να δυναμώσουν εκείνους που κατέχουν μια πραγματική άποψη , έτοιμοι όχι μονάχα για να δείξουν την αιτία των διαφόρων τομέων της ανθρώπινης ζωής αλλά επίσης και για να αποκαλύψουν όλα αυτά τα οποία θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα να βγει  από τν σκοταδισμό και να μπει στο φως.
Με αυτή την θεμελιώδη και ουσιώδη στάση  η ανάγκη της πλήρης έκφρασης αυτών των υποκείμενων  γεγονότων θα γίνει σαφής και θα δημιουργήσει μια καινούργια εποχή πνευματικής προπαγάνδας , προετοιμασμένη από τους μαθητές – απόστολους και πραγματοποιούμενη από τους εσωτεριστές.
Αυτή η εποχή ξεκίνησε το 1875 όταν ανακηρύχτηκε ο σχηματισμός της ύπαρξης των Δασκάλων της Γνώσης και της Σοφίας.
Προχώρησε παρ’ όλες τις επιθέσεις  και τις περιφρονήσεις.
Είμαστε στα πρόθυρα της αναγνώρησης ενός καινούργιου τύπου Μύστη,
Αυτός διαφέρει από τους μύστες του παρελθόντος για το πρακτικό ενδιαφέρον που δείχνει για τις ανθρώπινες καθημερινές ανάγκες και όχι μονάχα για τις θρησκευτικές του και εκκλησιαστικές.
Ξεχωρίζει για την έλλειψη προσωπικών ενδιαφερόντων , για την ικανότητα του να βλέπει τον Θεό σε όλες τις θρησκείες και πιστεύω και μονάχα στην δικιά θρησκεία και πιστεύω και επίσης για την ικανότητά του να ζει την ζωή του στ6ο ΦΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.
Όλοι οι μύστες ήταν ικανοί να το πράξουν άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο , αλλά ο μοντέρνος μύστης διαφέρει από όλους τους άλλους γιατί είναι σε θέση να « διδάξει και να δώσει τις τεχνικές του μονοπατιού και στους άλλους».
Αυτός συνδυάζει ΝΟΥ και ΚΑΡΔΙΑ , ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑ μα ακόμη περισσότερο  ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ χωρίς όρια.
Τώρα η οδός ο δρόμος του μύστη φωτίζεται από το καθαρό φως της Πνευματικής Ιεραρχίας και όχι απλά από το φως της ψυχής του και αυτό θα είναι όλο και πιο συχνό.
Και τρίτον ,
και οι δύο αυτές ομάδες – το κοινό και οι  εσωτεριστες και οι  απόστολοι – μαθητές – έχουν μεταξύ του μια μεγαλύτερη ευαισθησία και χάρισμα από ότι ο μέσος άνθρωπος και αυτό γιατί κατέχουν μεγαλύτερη Διαίσθηση και Κατανόηση. Αυτοί ξέρουν ότι κατέχουν την Γη του ΚΑΝΕΝΑ και αυτό γιατί ένα κομμάτι είναι ανάμεσα στις μάζες και τους εσωτεριστές και από την άλλη το άλλο κομμάτι είναι ανάμεσα στους εσωτεριστές και την Πνευματική Ιεραρχία.
Μην ξεχνάτε πως και αυτοί «Πνευματική Συμπαντική Ιεραρχία» χρησιμοποιεί την Μεγάλη Επίκληση και δεν περνά μέρα που και ο ίδιος ο «Χριστός» δεν την εκφωνεί.
Η χρήση αυτής της Επίκλησης ή Προσευχής και επικείμενος και πολυπόθητος ερχομός του Χριστού , σήμερα είναι η μεγαλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας.
Όπως πάντοτε ο Θεός έστελνε του ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΤΟΥ μετά από έκκληση της ανθρωπότητας έτσι και τώρα θα το κάνει.
ΕΚΕΙΝΟΣ που όλοι οι άνθρωποι περιμένουν ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟ.

Copyright 2009