ΑSHTANGA YOGA - ΓΙΟΓΚΑ @ 24 May 2006 01:25 PM

                                                     


 

 

Με την Δέσποινα  Παλαμάρη


 

 


                                            

 
Η Γιόγκα είναι ένα εκπαιδευτικό - φιλοσοφικό
σύστημα μέσω του οποίου ο άνθρωπος οδηγείται προς την εσωτερική του φύση. Στρέφει την προσοχή του προς τον εαυτόν του και διερευνά τις ικανότητες του. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει τους κανόνες που  κυριαρχούν μέσα και έξω από αυτόν και αυτή η γνώση τον καθιστά ικανό να κυριαρχεί στον εαυτό του και τη φύση.

Μέσω της γιόγκα ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον εσωτερικό του κόσμο και έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει το σκοπό της ύπαρξης του. Στη γιόγκα αυτό χαρακτηρίζεται ως αυτοπραγμάτωση. Αλλά στον δρόμο της αυτοπραγμάτωσης υπάρχουν διάφορα εμπόδια, σωματικά και ψυχονοητικά, γνωστά ως αρρώστια. Αυτό αναφέρεται ακόμα και στα πιο παλιά κείμενα της γιόγκα. Ιδιαίτερα αναφέρεται η ικανότητα των τεχνικών της Χάθα γιόγκα - ασάνας, πραναγιάμα, κρίγιας, μέσω των οποίων η αρρώστια μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο και να ξεπεραστεί.

                                                
                                      

Η γιόγκα δεν έχει   θεραπευτικό χαρακτήρα επειδή εμείς την προσαρμόσαμε έτσι στις δικές μας ανάγκες; αλλά επειδή η ίδια η φύση της και ιδιαίτερα οι τεχνικές της Χάθα γιόγκα έχουν τέτοια ικανότητα, να θεραπεύουν τον άνθρωπο.
Και ειδικά στη γιογκική θεραπεία βρίσκεται ή πιο δραστική όψη της γιόγκα. Αυτή η ικανότητα της γιόγκα της προσέδωσε το μεγαλύτερο κύρος και αναγνώριση στον δυτικό κόσμο. 

Στον τομέα της γιογκικής θεραπείας υπάρχει μακρόχρονη πρακτική εμπειρία με αποτελέσματα από προσωπικές περιπτώσεις ανθρώπων που ασκούν τη γιόγκα είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε με ιατρική συμβουλή όπως και από ειδικευμένα μαθήματα και έρευνες που έχουν γίνει. Παίρνοντας υπ' όψη ότι η γιόγκα δεν είναι μόνο ένα σύνολο ασκήσεων, είναι καλό ο άνθρωπος πέρα από τις τεχνικές να συνειδητοποιήσει τη φιλοσοφική και την πνευματική διάστασή της. Η γιόγκα δεν είναι ούτε θρησκεία ούτε τελετή, αλλά μια μέθοδος συνηδειτοποιήσης, ένας δρόμος αυτοβελτίωσης και αυτοτελειοποίησηςτου ανθρώπου. Για να ξεπεραστεί μια αρρώστια, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παρατήρησης και αντίληψης των πραγμάτων. Δεν φτάνει ο άνθρωπος να κάνει μόνο θεραπεία, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσει τις αιτίες της αρρώστιας του και τα λάθη στην συμπεριφορά του.

                      
                                                 

Σημαντικό σημείο στη γιογκική θεραπεία είναι η αρχαία γνώση για την αλληλοσύνδεση του νου με το σώμα. Στη ζωή περνάμε από ευχάριστες και από δυσάρεστες καταστάσεις, από θετικές και αρνητικές εμπειρίες. Είναι σημαντικό πώς θα περάσουμε από όλα αυτά και πώς θα είναι η δική μας ή εσωτερική στάση. Δύσκολα μπορούμε να αλλάξουμε τον εξωτερικό κόσμο αλλά γι' αυτό μπορούμε να κυριαρχούμε με το εσωτερικό μέρος του εαυτού μας, εκεί κυριαρχεί η δική μας δύναμη. Από την ικανότητα του γιόγκι και από τη δύναμή του εξαρτάται σε πιο βαθμό θα φτάσει στην πραγματική ηρεμία του πνεύματος.

Η εκδήλωση της εσωτερικής στάσης προς τα έξω ορίζει τον τρόπο ζωής. Αποδείχτηκε ότι οι άρρωστοι έχουν ψυχολογικές διαταραχές και αυτό δείχνει σε πιο βαθμό η ψυχολογική κατάσταση επηρεάζει τη σωματική. Οι ευτυχισμένοι και ήρεμοι άνθρωποι ποτέ δεν έχουν βαριές αρρώστιες.

Τα μαθήματα γίνοντα κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ  18.30-20.00
και ΠΕΜΠΤΗ 18.00-19.30


Copyright 2009