Ταυτότητα Μαρτυρίες Εφαρμογές Ενημέρωση Επικοινωνία
αρχική σελίδα

  εκτυπώστε το παρόν κείμενο

Σημασία του ΙΑΘΕΙΗΝ

                                                


ΙΑ= μια- EIHN= ευκτική του ρήματος ειμί= είθε να είμαι. Η κωδική προσέγγισις της λέξεως IΑΘΕΙΗΝ αποκαλύπτει τα νοήματα: 

Ι =  κατερχόμενη ακτινοβολία-ολίγον κατ ολίγον και αφανώς
Α = εκ της αρχικής δυνάμεως
Θ = η οποία θεάται
Ε = εκτεινομένη και
Ι = απαύστως τροφοδοτούμενη (και τροφοδοτούσα)
Η = καθίσταται φανερά
Ν = διά νοός και Νόμου

Δι' άλλης προσεγγίσεως δια των φωνηέντων ΙΑ σημαίνεται (κατά το λεξικόν) η έννοια ΜΙΑ, δεδομένου ότι η Ι= κατερχόμενη ακτινοβολία εκ της Α= αρχικής είναι η ΜΙΑ δύναμις, η τροφοδοτούσα πάσαν την Δημιουργίαν.

Διά των υπολοίπων γραμμάτων της λέξεως ΙΑ-ΘΕΙΗΝ, ήτοι ΘΕΙΗΝ εκφράζεται Θ=θέασις και η ευχή ΕΙΗΝ= είθε να είμαι.

Αλλά επισκεπτόμενοι προσεκτικότερον την λέξιν ΙΑΘΕΙΗΝ αναγνωρίζουμε την λέξιν -ΙΑΘ- η οποία δηλοί την Ι= κατερχόμενην ακτινοβολίαν Α=εκ της αρχικής, Θ= θεωμένην. Αν την Θ= θέασιν νοήσωμεν Σ= εις έσω χώρον, τότε η ΙΑΘ τρέπεται σε ΙΑΣ, ώστε να δηλωθεί η εσωτερική θέασις και η έννοια της λέξεως ΙΑΣΙΣ= θεραπεία.

Λέγοντες ΙΑΘΕΙΗΝ τα νοήματα τα εμφανιζόμενα είναι: 
Θεραπευμένος είθε να είμαι, αλλά δια της λέξεως ΙΑΘΕΙΗΝ και βεβαίως ένεκα της έννοιας του Θ το οποίον δηλοί την φανέρωσιν, η ευχή ΕΙΗΝ= είθε να είμαι, επικυρώνεται διά του Θ, ήτοι: φανερά θεραπευμένος είθε να είμαι.

Η λέξις ΙΑΘ-ΕΙΗΝ εμπεριέχει και την έννοιαν του ΕΙΝΑΙ, το οποίον αποτελεί τον ύψιστον προορισμόν του πνευματικού ανθρώπου. Το απαρέμφατον ΕΙ-ΝΑΙ κωδικώς αποκαλύπτει την
Ε= εκπορευομένην και
Ι= κατερχόμενην δύναμιν,
ΝΑΙ= τον Νουν τον Αιώνιον (όπου ΑΙ σημαίνεται το αιώνιον)
Αρα λέγοντες ΕΙΝΑΙ, εννοούμεν ΕΙ=είσαι, ΝΑΙ= Νους Αιώνιος
Το καταφατικόν ΝΑΙ, μόνον ο Νους έχει εξουσίαν να το λέγει Συμπερασματικώς, δια της Κωδικής Μεθόδου.

 

 

 

ΙΑΘΕΙΗΝ
Σημαινει:

 ΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ (Ι)
ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
 (Α)
ΘΕΑΣΑΙ (Θ)
Και είθε η θέασις αυτή να προβάλλει το αληθινό σου ΕΙΝΑΙ, αλλά πρωτίστως, να είσαι υγιής στο Σώμα σου και τον Νουν.

Copyright 2009

 


[ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα ]

Θράκης 138, 13231, Πετρούπολη - 210.57.44.997 (χάρτης)

ΙΑΘΕΙΗΝ - Εναλλακτική ιατρική, Ολιστική ιατρική
 
Εφαρμογές ΙΑΘΕΙΗΝ:

Νέα Σαμπάλλα Η Υλοποίηση του Παραδείσου στην Γη.Σεμινάριο Αυτογνωσίας με την Σαλωνίδου Αθηνά.

ASYRA PRO- ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

H ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Σεμινάρια ΜΕΡΚΑΜΠΑ-MER-KA-BA

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK!!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΙΗΝ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

H Δύναμη της Αγάπης...... Munay Ki!!!!!! Σεμινάριο Αυτογνωσίας, Μεταμόρφωσης και Ενδυνάμωσης- Με την Αθηνά Σαλωνίδου.

Οι 72 Άγγελοι της Καμπάλα και η Aura-Soma. Mike Booth.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ανανεώνοντας την ενέργεια

USUI REIKI -ΤO ΦΩΣ ΤΟΥ ΡΕΪΚΙ-Συνεδρίες-Σεμινάρια-Μυήσεις Α'-Β'-Γ' βαθμού Ρέϊκι-Ομάδες Αυτογνωσίας,Θετικού Οραματισμού και Διαλογισμού

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ -ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ!

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑNTAΠΟΚΡΙΣΗΣ-SPIRITUAL RESPONSE THERAPY-SRT-Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι τα πράγματα δεν φαίνεται να κινούνται για αυτούς πρός θετική κατεύθηνση.Αλλά λίγοι συνειδητοποιούν ότι μπορεί να υπάρχουν πεποιθήσεις στον υποσυνείδητο νου που εμποδίζουν το ευρύτερο καλό τους.

ANGEL REIKI - AΓΓΕΛΙΚΟ ΡΕΙΚΙ ®

KARUNA REIKI ®-ΚΑΡΟΥΝΑ ΡΕΙΚΙ-ΤΟ ΡΕΙΚΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ!!!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ,ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΜΥΗΣΕΙΣ Α, Β, Γ βαθμού Ρέικι

ΑΝΘΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΟΪΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧ

ΑURA SOMA - AΥΡΑ ΣΩΜΑ

ΑSHTANGA YOGA - ΓΙΟΓΚΑ