ΤΑ 12 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ « ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ »!!!

Κάθε άνθρωπος δουλεύει ταυτόχρονα σε διάφορα επίπεδα!

 

Η αλλαγή του σημερινού ανθρωπίνου σώματος σε «ΣΩΜΑ ΦΩΤΟΣ- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ» , όπως συμβαίνει τώρα σε πολλούς ανθρώπους, μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 12 επίπεδα, το κάθε ένα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο όσον αφορά τα ενεργειακά φαινόμενα όσο και τα συμπτώματα που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια του φαινομένου. Παρακάτω δίνουμε μια πιο ακριβή εξήγηση για κάθε ένα επίπεδο.

 

Μετά την ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ το 1987, ο πλανήτης μας και ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκονται σε μια κατάσταση επιταχυμένης ανάληψης προς το φως.

 

Η αλλαγή του ανθρωπίνου σώματος σε γαλαξιακό φωτεινό σώμα, μπορεί να χωρισθεί σε βαθμίδες , κάθε μια εκ των οποίων παρουσιάζει ειδικά συμπτώματα. Υπάρχει ένα απλοποιημένο μοντέλο με ένα διαχωρισμό σε 12 επίπεδα που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε από το αρχάγγελο Αριήλ .

 

Υπογραμμίζουμε πως το γεγονός αυτών των φαινομένων δεν είναι μόνο ατομικές εμπειρίες κάποιων μεμονωμένων ατόμων, αλλά αποτελούν ως επί το πλείστον ένα πλανητικό γεγονός, και επαναλαμβάνουμε πως σε εκείνους που ονομάζονται εργάτες του φωτός το πρώτο επίπεδο ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1988. Στο υπόλοιπο της ανθρωπότητας , στα μέσα του Απριλίου του 1989 , ενεργοποιήθηκαν τα επίπεδα από τ0 1 έως το 3. Από τότε, στο μεγαλύτερο μέρος των εργατών του φωτός ενεργοποιήθηκαν τουλάχιστον τα πρώτα 10 επίπεδα , στους άλλους ανθρώπους μέχρι το όγδοο επίπεδο.

 

Αυτό το φαινόμενο αφορά όμως όλους τους ανθρώπους και δεν είναι υποχρεωτικό. Εντούτοις δεν είναι αναγκαίο πως όλοι οι άνθρωποι ακολουθούν το φαινόμενο σε όλα τα επίπεδα. Όποιος δεν θέλει να ολοκληρώσει το φαινόμενο σε αυτή την ενσάρκωση, μπορεί να εγκαταλείψει το σώμα του και να ολοκληρώσει το φαινόμενο σε μια άλλη ενσάρκωση. Είναι αλήθεια πως πολλοί θα διαλέξουν αυτήν την δυνατότητα.

 

Αναφέραμε « ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΩ ΤΟ ΣΩΜΑ και όχι ΠΕΘΑΙΝΩ», γιατί πολλοί θα επιλέξουν να πεθάνουν, ενώ άλλοι θα επιτρέψουν το φαινόμενο « ανταλλαγής των ψυχών». ( Αυτή η επιλογή και έγκριση γίνεται στην διάσταση των ψυχών και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων δεν είναι γνώστης).

 

Τα 12 επίπεδα του φαινομένου του φωτεινού σώματος δεν επέρχονται – δεν γίνονται με γραμμικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα ας φανταστούμε πολλές μικρές λάμπες που είναι τοποθετημένες σε 12 σειρές. Κάθε σειρά έχει και διαφορετικό χρώμα. Για να ανάψουμε μια σειρά τοποθετούμε το καλώδιο στην πρίζα και έτσι ανάβουμε την πρώτη λάμπα.

 

Στην περίπτωση των εργατών του φωτός , τουλάχιστον 10 σειρές βρίσκονται συνδεδεμένες με την πρίζα στο ρεύμα , και τουλάχιστον η πρώτη λάμπα από κάθε σειρά είναι αναμμένη. Στην περίπτωση των άλλων ανθρώπων μπορεί να είναι αναμμένες μέχρι 8 σειρές. Ποιες και πόσες λάμπες είναι αναμμένες εξαρτάται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μερικοί μπορεί , για παράδειγμα, να έχουν ανάψει πολλές λάμπες από την σειρά 7,8 και 9 και μονάχα λίγες στις σειρές 4,5 και 6 και αντίθετα.

 

Αυτό εξαρτάται από την αυρική και ενεργειακή σύσταση , από τα καθήκοντα του ατόμου καθώς επίσης και από την συνολική εξέλιξη της ψυχής του. Κάθε μέρα επίσης μπορεί να αλλάξει το στόχο, σήμερα εργαζόμαστε με ένα θέμα το οποίον αφορά τα επίπεδα 7 και 8 , και αύριο τα επίπεδα 3,4 και 5.Το κάθε ένα φαινόμενο μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο.

 

Συγκεκριμένα συμπτώματα μπορούν να είναι πιο έντονα σε ένα άτομο από ότι σε ένα άλλο.Πρέπει να διευκρινίσουμε πως ο ορισμός « φαινόμενο του φωτεινού σώματος» αναφέρεται κυρίως στο φυσικό σώμα της μετάβασής μας προς την 5η διάσταση. Πράγματι, κάθε ένα από τα 12 επίπεδα, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

 

Κάθε επίπεδο έχει καταρχάς τα δικά του υπέρ- διαστασιακά χαρακτηριστικά χρωμάτων και ήχων. Όταν οι Πνευματικοί οδηγοί εκπέμπουν στο σύστημα των αξονικών και τονικών γραμμών συγκεκριμένες συχνότητες χρωμάτων και ήχων , ενεργοποιούνται στο ανθρώπινο σώμα οι αντίστοιχοι κώδικες του DNA , πράγμα το οποίον έχει σαν αποτέλεσμα την αναδόμηση της βιολογικής σφαίρας. Με αυτό τον τρόπο ο Πνευματικός οδηγός προκαλεί την βαθμιαία αλλαγή του φυσικού σώματος.

 

Κάθε επίπεδο του «ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» αναφέρεται επίσης , κυρίως, σε ένα συγκεκριμένο μέρος του συστήματος των τεσσάρων σωμάτων που μπορεί να συνοψισθεί στο παρακάτω σχήμα :

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 : ΦΥΣΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2 : ΦΥΣΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 3 : ΦΥΣΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 4 : ΦΥΣΙΚΟ/ΝΟΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 5 : ΦΥΣΙΚΟ/ΝΟΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 6 : ΦΥΣΙΚΟ/ΝΟΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 7 : ΦΥΣΙΚΟ/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 8 : ΦΥΣΙΚΟ/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 9 : ΦΥΣΙΚΟ/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 10 : ΦΥΣΙΚΟ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 11 : ΦΥΣΙΚΟ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 12 : ΦΥΣΙΚΟ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

 

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Τι συνέβη στο τέλος της δεκαετίας του 80 με την ενεργοποίηση του πρώτου επιπέδου ;

 

Οι επίμονες παρακλήσεις και οι αρμόδιες αναφορές για το σύμπαν μας είχαν σαν αποτέλεσμα να συγκλείνουν προς τον πλανήτη μας μια συγκεκριμένη συχνότητα φωτός και ήχων που ενεργοποίησαν μέσα μας μια σειρά από κώδικες του DNA που ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση . Εν τω μεταξύ επικοινώνησαν στα φυσικά σώματα πως έφτασε η στιγμή να αφυπνιστούμε και να χάσουμε πυκνότητα, με άλλα λόγια , να ενεργοποιήσουμε πλήρως το DNA και να προβλέψουμε σε μια ριζική αλλαγή του τρόπου που τα κύτταρα μεταβολίζουν την ενέργεια.
Τα κύτταρα θα έπρεπε να μάθουν να αναγνωρίζουν σαν τροφή το αδιαφοροποίητο φως.

 

Μια πρώτη αντίδραση , λίγο υπερβολική, ήταν πως ο κυτταρικός μεταβολισμός επιταχύνθηκε δραστικά και τοξίνες , παλιά τραύματα σκέψεις και συναισθήματα που είχαν μνημονευθεί στα κύτταρα άρχισαν να εισβάλουν στο σώμα.

 

Στο κεφάλι , η αλλαγή άρχισε με την τροποποίηση της εγκεφαλικής χημείας και με τον σχηματισμό νέων νευρικών συνάψεων.

 

ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ!

 

Οι συνέπειες ήταν τα πρώτα φυσικά συμπτώματα της αλλαγής που εκφράσθηκαν υπο μορφή επιδημιών , όπως διάφορες μορφές γρίπης, .Αρκετά από τα συμπτώματα που θα αναφερθούν παρακάτω, λίγο πολύ συχνά και υπερβολικά, θα μας συνοδεύσουν καθ¢ όλη την διάρκεια του φαινομένου , εξ αιτίας της μείωσης της πυκνότητας του σώματος και της αύξησης της συχνότητας.

 

Μεταξύ των συμπτωμάτων έχουμε : μυϊκούς πόνους και στις αρθρώσεις, κόπωση, κεφαλαλγίες, κακοδιαθεσία και εμετό, διάρροια, ακμή, δερματικά εξανθήματα, φαγούρα, κάψιμο σαν από φωτιά σε αρκετά μέρη του σώματος ή σε όλο το σώμα, πυρετό χωρίς γνωστή αιτία, αίσθηση ηλεκτροπληξίας, πεπτικές διαταραχές, εντερικές διαταραχές, αλλαγές στο σωματικό βάρος(αυξομειώσεις του βάρους).

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣ!

 

Στο δεύτερο επίπεδο το αιθερικό σώμα περιβάλλεται από φως και πιο ακριβέστερα εκείνο το μέρος του αιθερικού που ανήκει στην έκτη διάσταση της ενεργειακής πυκνότητας. Συνεπώς αρχίζουν να διαλύονται καρμικές δομές , ίχνη και κρύσταλλοι στην αιθερική δομή της 4ης διάστασης που έχουν να κάνουν με καρμικές εμπειρίες.

Αυτό το φαινόμενο προκαλεί μια τροποποίηση στην ταχύτητα των γεωμετρικών δομών των σωμάτων συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό. Οι τροποποιήσεις επιταχύνονται όλο και περισσότερο. Εκτός από κάποιον βαθμό αποπροσανατολισμού, που αρχίζουμε να αισθανόμαστε και να αναρωτιόμαστε για το ποιοι είμαστε και για την ζωή, βιώνουμε σε αυτό το επίπεδο και αρκετά φυσικά συμπτώματα. Κόπωση και διάφορα συμπτώματα γρίπης είναι ο κανόνας.

 

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!

 

Στο 3η επίπεδο επέρχεται η πρώτη κάθοδος – έλευση πνευματική, αυτό σημαίνει πως ένα μεγάλο μέρος της ψυχής «κατεβαίνει» από τις ανώτερες σφαίρες και διαστάσεις στο βιολογικό μας σώμα και ενώνεται με το υπάρχον ήδη μέρος της ψυχής. Συνολικά κατά την φάση της ανάληψης και εξύψωσης γίνονται αξιοσημείωτες αλλαγές μια εκ των οποίων είναι και η ευαισθητοποίηση των φυσικών αισθήσεων που γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις πιο υψηλές συχνότητες.

 

Οποιαδήποτε μυρωδιά και άρωμα, οποιοσδήποτε ήχος και θόρυβος τα αντιλαμβανόμαστε πιο έντονα – μερικές φόρες δεν τα αντέχουμε. Θόρυβοι από μηχανάκια, από ηλεκτρικά πριόνια και ηλεκτρικές μηχανές γρασιδιού μας προκαλούν εκνευρισμό. Γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολο να ζούμε σε θορυβώδη και μολυσμένα περιβάλλοντα.

 

Οι βλεννογόνοι του στόματος και η γλώσσα αντιδρούν πιο έντονα στις όξινες γεύσεις, στην ζάχαρη και τα γλυκά , στο αλάτι και στις πικρές γεύσεις. Τα μάτια γίνονται πιο ευαίσθητα στο φως. Επίσης αυξάνουν και οι σεξουαλικές ορμές.

 

ΕΝΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ!!!

 

Όλα τα φαινόμενα του φωτεινού σώματος είναι ακόμα επικεντρωμένα κυρίως στο βιολογικό σώμα που αναπτύσσεται βαθμιαία σε ένα βιολογικό μετασχηματιστή, ένα ενεργειακό σύστημα μετασχηματισμού και εκπομπής.

Στην αρχή το σώμα μας ήταν ανεπτυγμένο για να αποκωδικοποιήσει ανώτερες ενέργειες φωτός και για να επιδράσει με αυτές και να τις μεταδώσει στον πλανήτη.

 

Αυτό το φαινόμενο όμως μπορεί να συμβεί και στην αντίθετη φορά και δηλαδή : το ανθρώπινο σώμα να μεταμορφώσει ενέργειες χαμηλής δόνησης σε υψηλή δόνηση και να τις εκπέμψει στις πνευματικές σφαίρες όπου είναι καλώς δεχούμενες γιατί προκαλούν μια σταθερότητα.

 

Μονάχα κατά την διάρκεια της περιόδου του χωρισμού από τις ανώτερες διαστάσεις αυτές οι λειτουργίες ήταν τελείως αποκομμένες. Η ευαισθητοποίηση των φυσικών αισθήσεων αποτελεί την πρώτη ένδειξη της αφύπνισης του φυσικού μας σώματος και του περάσματος στο σύστημα του βιολογικού μετασχηματισμού.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ !!!

 

Ενώ στα πρώτα δύο επίπεδα το φως των ανώτερων διαστάσεων έλουζε τα σημεία περιστροφής του δέρματος δια μέσου των ενεργοποιημένων αξονικών γραμμών, τώρα αυτό το φως από τα σημεία περιστροφής του δέρματος φτάνει σε εκείνα των κυττάρων στο εσωτερικό του σώματος.

Τα μιτοχόνδρια στα κύτταρα αναγνωρίζουν τώρα αυτό το φως σαν τροφή και αρχίζουν να παράγουν περισσότερο ΑΤP- ΑΔΕΝΟΣΎΝΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

 

Στο 4ο επίπεδο της μετάλλαξης γίνονται οι αλλαγές στη φυσική και νοητική σφαίρα.

Οι ηλεκτροχημικές και οι ηλεκτρομαγνητικές συνθήκες στον εγκέφαλο αρχίζουν να αλλάζουν. Μπλοκαρίσματα και μονωτικοί κρύσταλλοι στο αιθερικό πεδίο αρχίζουν να γίνονται αβάσταχτοι. Τα επιθέματα αρχίζουν να απομακρύνονται το ένα μετά το άλλο.

 

Κατά την διάρκεια της αλλαγής, σε αυτό το επίπεδο, μπορούν να παρουσιαστούν συχνές και δυνατές κεφαλαλγίες και διαταραχές στα μάτια και στα αυτιά. Μπορούμε να έχουμε θολή όραση, βουίσματα στα αυτιά, στιγμιαία κώφωση ολική ή μερική.

 

Με την τροποποίηση των νευρικών συνάψεων στον εγκέφαλο και με την ενεργοποίηση νέων εγκεφαλικών λειτουργιών επαναδομούνται και τα κέντρα της ακοής και της όρασης, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα νεύρα , με συνέπεια τα συμπτώματα που αναφέραμε πριν.

 

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ!!!

 

Τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια , όπου οι μονωτικοί κρύσταλλοι του παρελθόντος και οι σφραγίδες των ανώτερων τσάκρα εμπόδιζαν στην κανονική λειτουργία του καθενός ημισφαιρίου, τώρα αρχίζουν να αλληλεπιδρούν εκπέμποντας αντιστοίχως ερεθίσματα το ένα στο άλλο. Εάν αυτά τα ηλεκτρικά κύματα εμποδιστούν, τότε το πράγμα μπορεί να γίνει δυσάρεστο. Πολλοί αισθάνονται ξεκάθαρα αυτά τα ηλεκτρικά φαινόμενα στο κεφάλι, αισθάνονται σαν η ηλεκτρική ενέργεια περνάει μέσα από το κεφάλι και την σπονδυλική στήλη.

 

Τώρα , για πρώτη φορά , μπορούν να εκδηλωθούν στιγμές σκέψης μη γραμμικής και πολυδιαστασιακής. Μπορούν να παρουσιαστούν τηλεπάθεια και μια σχετική διορατικότητα. Πιο αργά , αυτή την στιγμή, ο νους θα αρχίσει να αναρωτιέται τι ακριβώς του συμβαίνει , από την στιγμή την οποίαν τα προηγούμενα συμπτώματα ήταν σωματικής φύσεως και μπορούσαμε να συμβουλευθούμε ένα γιατρό. Όποιος γνωρίζει πως μια σωματική διαταραχή είναι πιθανότατα σύμπτωμα μετάλλαξης θα πάει στον γιατρό μονάχα εάν οι πόνοι είναι αφόρητοι.

 

Εντούτοις , δεν πρέπει να γίνουμε και μάρτυρες. Κάποιες στιγμές , όταν οι πόνοι είναι ανυπόφοροι μπορούμε να κάνουμε χρήση κάποιων παυσίπονων ή να ανατρέξουμε στις εναλλακτικές θεραπείες.

 

ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

Στο 5ο επίπεδο οι στιγμές της μη γραμμικής σκέψης γίνονται όλο και πιο συχνές και έντονες. Η τηλεπαθητική εκπομπή σκέψεων γίνεται πιο συχνή – τόσο με τους συγγενείς και τους φίλους όσο και με άλλες διαστάσεις.

 

Η ποιότητα του ύπνου αλλάζει : ανησυχητικός ύπνος , συχνά ξυπνήματα , διαταραχές κατά την διάρκεια του ύπνου. Τα όνειρα γίνονται πιο έντονα και το πρωί που ξυπνάμε τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά και καθαρά, συγκριτικά με το παρελθόν. Υπάρχουν άτομα που αρχίζουν να ονειρεύονται με διαυγή τρόπο.

 

Ο ΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ!!!

 

Σε αυτό το επίπεδο και το σκεπτικιστικό νοητικό σώμα αντιλαμβάνεται πως υπάρχει κάτι περισσότερο από ότι πίστευε μέχρι τώρα .Το σκεπτικό για τον εαυτό μας και την πραγματικότητα μας αρχίζουν να κλονίζονται. Τα πρώτα μηνύματα, πως υπάρχουν ανώτερες πνευματικές σφαίρες στις ανώτερες διαστάσεις , αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια.

 

Ενώ στην πνευματική και στην συναισθηματική σφαίρες του ανθρώπου υπάρχει χαρά για αυτές τις γνώσεις, στον νου, το νοητικό σώμα , που μέχρις στιγμής απαιτούσε και είχε την αξίωση να είναι ο μοναδικός που έλεγχε την κατάσταση , αρχίζει να ψάχνει δικαιολογίες για να αντικρούσει την ύπαρξη της πνευματικής σφαίρας.

 

Όσο περισσότερες είναι οι αποδείξεις που δεν μπορούν να εξηγηθούν και να απορριφθούν με την λογική, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι φόβοι γιατί τώρα εκείνο το μέρος της προσωπικότητας που βρισκόταν υπο έλεγχο θα πρέπει να παραχωρήσει έδαφος , μαθαίνοντας να αποδέχεται πως τον έλεγχο τον είχε μόνο επιφανειακά και πως υπάρχουν άλλες καθοδηγήσεις , ανώτερες , εις τις οποίες θα πρέπει να παραδοθεί περισσότερο.

 

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΘΑΡΣΗ!!!

 

Τώρα προκύπτει μια φάση προσωπικού συλλογισμού και αυτοανάλυσης : ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ; ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΈΤΣΙ ; ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ η ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΜΑΘΑΝ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΈΤΣΙ ΝΑ ΔΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΩ ;

 

Έτσι αρχίζει ένα φαινόμενο εις το οποίον παλιές συμπεριφορές εγκαταλείπονται γιατί δεν θέλουμε να τις διατηρήσουμε . Παλιές εικόνες της πραγματικότητας απομακρύνονται και καθαρίζονται για να κάνουν χώρο σε καινούργιες εικόνες.

 

ΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ !!!

 

Στο 6ο επίπεδο οι φάσεις της πολυδιαστασιακής πραγματικότητας και της μη γραμμικής σκέψης γίνονται όλο και πιο συχνές .Οπουδήποτε βρεθούμε και σταθούμε συνειδητοποιούμε πως η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που η ανθρωπότητα φανταζόταν και έπλαθε . Όλο και πιο συχνά το άτομο σε μετάλλαξη συναντά ανθρώπους που αλλάζουν τον τρόπο του σκέπτεστε ενώ η ζωή τους βρίσκεται σε πλήρη φάση αλλαγής.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΒΑΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ!!!

 

Οι εικόνες της πραγματικότητας αρχίζουν να αλλάζουν σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και η εξωτερική πραγματικότητα αρχίζει να αλλάζει. Άνθρωποι που στο παρελθόν έμοιαζαν ενεργειακά μεταξύ τους , τώρα δεν είναι πια. Φιλίες, σχέσεις προσωπικές , καταστάσεις εργασίας παύουν να είναι εκείνες που ήταν.

 

Αυτές οι αλλαγές είναι μια πρόκληση τόσο μεγάλη που πολλοί φτάνουν στα όρια της αποδοχής αυτών των αλλαγών , και σε αυτό το σημείο δεν θέλουν και δεν μπορούν πια να ακολουθήσουν το φαινόμενο και εγκαταλείπουν το σώμα τους. Κανείς δεν πρέπει να διασχίσει το φαινόμενο του φωτεινού σώματος τώρα και σε αυτή την ζωή, υπάρχουν τόσες άλλες ζωές που μπορούν να το διασχίσουν.

 

Με βάση τον Αρχάγγελο Αριήλ , τα άτομα που ξεπερνούν τις δύσκολες φάσεις του 5ου και 6ου επιπέδου , γενικά συνεχίζουν και ξεπερνούν ολόκληρο το φαινόμενο.
Ο Αριήλ μας συμβουλεύει να είμαστε ευγενικοί με εκείνους που βρίσκονται στην ίδια φάση με εμάς γιατί είναι πολύ σκληρές δοκιμασίες .Ολόκληρη η ταυτότητα ενός ατόμου μπορεί να διαλυθεί και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την καινούργια με την ίδια ταχύτητα με την οποία διαλύθηκε η παλιά. Για να διευκολύνουμε αυτές τις στιγμές έρχονται και εμφανίζονται πιο συχνά στην ζωή μας καινούργια άτομα που βρίσκονται σε συντονισμό με εμάς.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΟΣ!!!

 

Στο τέλος του 6ου επιπέδου πειραματιζόμαστε, συνήθως, αυτό που ονομάζεται ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΟΣ. Εκ νέου μια μεγάλη ψυχική όψη από τις ανώτερες διαστάσεις κατέρχεται στο σώμα για να ενωθεί με εκείνο το μέρος που υπάρχει ήδη. Αργότερα σε αυτό το σημείο ωριμάζει μέσα μας η σιγουριά ότι είμαστε μια πνευματική οντότητα που κάνει εμπειρία ενσάρκωσης – και όχι μια ενσάρκωση που κάνει εμπειρία πνευματική. Το νοητικό σώμα το γνωρίζει με σιγουριά τώρα , καθώς επίσης και το συναισθηματικό πρέπει να το καταλάβει, πρέπει να πειραματιστεί πως η ύπαρξη είναι πολύ περισσότερο και διαφορετική από ότι είχε πιστέψει πως είναι μέχρι τώρα. Σε αυτό το σημείο ο ΑΡΙΗΛ περίπου το 1/3 αιθερικού κυανογραφικού
ζεύγους του φωτεινού σώματος είναι φωτισμένο. Πρέπει να πούμε πως η φώτιση αυτού του ζεύγους δεν γίνεται εις τρόπον γραμμικό , από το επίπεδο 1 εις το 2 , εις το 3 κ.ο.κ , αλλά αντιθέτως εργαζόμαστε εναλλακτικά ή παράλληλα σε όλα τα ενεργοποιημένα επίπεδα.

 

ΕΒΔΟΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

 

Στο 7ο επίπεδο αρχίζουν έντονα συναισθηματικά φαινόμενα. Από την μια απελευθερώνεται η δόνηση των συναισθηματικών μπλοκαρισμάτων , ένα- ένα , από την άλλη αρχίζει να ανοίγει το τσάκρα της καρδιάς που κατά την διάρκεια της περιόδου του χωρισμού , ήταν, όχι μόνο σφραγισμένο – κλειδωμένο στο κέντρο , όπως όλα τα άλλα τσάκρα – αλλά ήταν επίσης περιτυλιγμένο και από μια αιθερική μονωτική μεμβράνη για να διακόπτει πλήρως τις πολυδιαστασιακές επικοινωνίες και τις πνευματικές . Τώρα αυτή η μεμβράνη αφαιρείται.

 

ΞΑΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ!!!

 

Όταν γίνεται αυτό, αρχίζει μέσα μας να αναπτύσσεται μια μεγάλη ΑΓΑΠΗ για το ΟΛΟΝ , για τον ΠΛΑΝΗΤΗ, για την ΦΥΣΗ. Αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε εκ νέου την θεότητα μας, να αναγνωρίζουμε πάλι και να ζούμε την ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΝ. Τα μπλοκαρίσματα που έμπαιναν στην μέση και δηλαδή σκέψεις ανασφάλειας, ενοχές, αυταπάρνησης, ντροπής, και άλλα , τώρα αρχίζουν να διαλύονται.

 

Σε αυτή την φάση μπορεί να γίνουμε πιο ευαίσθητοι και ξαφνικά να αρχίσουμε να κλαίμε από χαρά , από λύπη, από θυμό, ή σε κάποιες περιπτώσεις μας επιτρέπετε να ουρλιάξουμε σαν να ήμασταν παιδιά.

Αντιδρούμε πιο αυθόρμητα και ζούμε πιο άμεσα το εδώ και τώρα από ότι στο παρελθόν, και αυτό γιατί το συναισθηματικό σώμα ήταν προσκολλημένο σε εμπειρίες του παρελθόντος και δεχόταν από το νοητικό σώμα την εντολή να πάψει και να υποδουλωθεί.

 

Το νοητικό σώμα , που σπάνια ζούσε το εδώ και τώρα , αλλά ήταν πάντα στο μέλλον με κάθε είδους ερωτήματα και ανησυχίες , αρχίζει τώρα να ζει στο παρόν.

 

Όσο περισσότερο αναπτυσσόμεθα σε αυτό το επίπεδο τόσο περισσότερο εξαφανίζονται κάποιες συναισθηματικές αντιδράσεις – και αυτό γιατί ξεθύμαναν και έπαψαν να υπάρχουν. Γινόμαστε πιο ήρεμοι και αντιδρούμε με περισσότερη γαλήνη και ηρεμία σε όλα εκείνα τα πράγματα που στο παρελθόν μας δημιουργούσαν φοβίες. Συναισθηματικές σχέσεις – εννοούνται σαν καρμικές σχέσεις – αρχίζουν να διαλύονται. Σχέσεις και τάσεις που είχαν σπουδαίο ενδιαφέρον εξαφανίζονται αργά. Σχέσεις με άλλα πρόσωπα χάνουν την προσωπικότητά τους σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα.

 

Καινούργιες σχέσεις ή συναντήσεις γεννιούνται μονάχα εν όψει της ακολουθίας και ολοκλήρωσης του φαινομένου και μάλιστα κατευθυνόμενες από τους πνευματικούς μας οδηγούς.

 

ΠΑΓΕΡΗ – ΚΡΥΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ!!!

 

Τα άτομα εκείνα που έχουν ήδη απελευθερώσει τις δονήσεις πολλών συναισθηματικών μπλοκαρισμάτων μπορεί επιφανειακά να φαίνονται «κρύοι» γιατί επηρεάζονται πολύ λιγότερο από τις αστρικές επιρροές. Όποιος ψάχνει για παράδειγμα να παραπονιέται για την κακή κοινωνία ή τις άθλιες καταστάσεις του πλανήτη , δεν θα βρει πια απήχηση. Όποιος θα θελήσει να εκμεταλλευτεί και να εξουσιάσει δυστυχώς θα πέσει στο κενό.

 

Θα υπάρξουν συναντήσεις με τις ονομαζόμενες αδελφές ψυχές , αλλά αυτό θα συμβεί μονάχα όταν το φαινόμενο της εξέλιξης θα είναι πολύ προχωρημένο. Γενικά , οι πιο στενοί παρτενέρ της ψυχής ή οι αδελφές ψυχές των εργατών του φωτός δεν έχουν ακόμη ενσαρκωθεί στην Γη, αλλά περιμένουν σε μια ανώτερη διάσταση έως ότου το έτερον ήμισυ ολοκληρώσει στην Γη το φαινόμενο του φωτεινού φωτός.

 

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ!!!

 

Εξ αιτίας του ανοίγματος του τσάκρα της καρδιάς πολλοί θα αισθανθούν δυνατούς πόνους στο στήθος που μπορεί να μοιάζει με στηθάγχη, αλλά δεν θα είναι. Είναι ένας πόνος που ξεκινάει από το κέντρο του στήθους και διακλαδώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Με το άνοιγμα του τσάκρα της καρδιάς και ο θύμος αδένας αρχίζει να αναπτύσσεται, μέχρι τώρα ήταν ανεπτυγμένος μονάχα στην παιδική ηλικία και κατόπιν ατρόφησε.

 

Επίσης και η επίφυση και η υπόφυση αρχίζουν να αναπτύσσονται και μπορούν να εκδηλώσουν αισθήσεις πίεσης στο μέτωπο και πίσω στο κρανίο, καθώς επίσης και δυνατούς πόνους πάνω στο κεφάλι. Μέχρι τώρα αυτοί οι δύο αδένες είχαν το σχήμα ενός αρακά, ενώ τώρα αναπτύσσονται μέχρι να πάρουν το σχήμα ενός καρυδιού, Επομένως αναπτύσσεται όχι μόνο το τρίτο μάτι στο ύψος των βλεφάρων αλλά επίσης αναπτύσσεται και το τέταρτο μάτι στην κρανιακή κοιλότητα , κοντά στην οπίσθια ραφή. Αυτό το τελευταίο είναι το περισσότερο αισθητήριο όργανο για την αληθινή και πραγματική πολυδιαστασιακή διόραση – ενόραση. Σε μερικούς αυτό το 4ο μάτι ανοίγει χωρίς προβλήματα .

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ!!!

 

Η αλλαγή στο κεφάλι είναι αναμφίβολα από τις πιο κριτικές φάσεις όλου αυτού του φαινομένου. Σε αυτό το σημείο η συνειδητότητα του ΕΓΩ και εκείνη του φυσικού σώματος – που στην πραγματικότητα έχει μια δική του συνειδητότητα – βιώνουν απευθείας τις αλλαγές εις τις οποίες υποβάλλονται. Κατά την διάρκεια του φαινομένου υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες οι βοηθοί μας των ανώτερων σφαιρών και διαστάσεων εκτελούν πραγματικές χειρουργικές επεμβάσεις στο κεφάλι μας. Και εμείς είμαστε σε πλήρη συνείδηση, δηλαδή χωρίς νάρκωση. Μπορούμε να αισθανθούμε πόνους και κάψιμο που παραμένουν στα όρια της αντοχής, Κουράγιο, εμπιστοσύνη, ηρεμία και γαλήνη είναι αναμφίβολα τα καλλίτερα φάρμακα παρά τον πανικό και τον φόβο.

 

Ίσως , εκείνες τις στιγμές, θα ήταν καλλίτερα η ομάδα των χειρούργων της άλλης διάστασης να μην κάνει πολύ αισθητή την παρουσία τους. Αυτοί οι χειρούργοι είναι επιστήμονες του Γαλαξιακού Κέντρου και ανήκουν στο σύστημα των πνευματικών οδηγών μας και αυτή την στιγμή μας βοηθούν να αναπτύξουμε το φωτεινό μας σώμα.

 

ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΝΕΟΙ!!!

 

Όταν ο θύμος αδένας επαναλειτουργήσει ερεθίζοντας το ενδοκρινές σύστημα , το φαινόμενο της γήρανσης και του θανάτου σταματάει και αρχίζει να υποχωρεί. Κατά την διάρκεια του 7ου επιπέδου οι άνθρωποι αρχίζουν να φαίνονται νεότεροι , αλλάζει η ενέργεια του προσώπου και οι ρυτίδες αρχίζουν να εξαφανίζονται.

 

ΣΥΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ!!!

 

Στο 7ο επίπεδο πιθανώς να αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε τις συν ενσαρκώσεις μας σε άλλα σώματα και σε άλλα μέρη και σε άλλους τόπους εδώ στην Γη ή σε άλλους πλανήτες. Κάποια στιγμή μπορούμε ξαφνικά να αρχίζουμε να βλέπουμε με τα μάτια και την όραση εκείνου του άλλου όντος εις το οποίον συν ενσαρκωθήκαμε. Δεν πρόκειται για προηγούμενες ζωές , όπως κάποιοι μπορεί να υποθέσουν, αλλά για όψεις της ανώτερης ψυχής μας που ενσαρκώθηκε σε κάποιο άλλο μέρος. Μπορούν να υπάρξουν και στιγμιαίες συνδέσεις με όψεις της ψυχής που ενσαρκώθηκαν σε δελφίνια ή φάλαινες. ( Αυτά τα κήτη είναι εργάτες φωτός όπως και εμείς. Αυτά ετοιμάζουν και κατασκευάζουν τα πλανητικά πλέγματα για τις ομαδικές συνειδήσεις).

 

Σε αυτό το επίπεδο αρχίζουν σπουδαίες συγκρούσεις. Η πνευματική συνειδητότητα που αφυπνίζεται και το συναισθηματικό σώμα που αντιδρά με ενθουσιασμό βρίσκονται εις το να αντιμετωπίζουν ένα φυσικό σώμα το οποίον είναι ακόμα βουτηγμένο στους φόβους, στις ενοχές , στην ντροπή , σε κόμπλεξ κατωτερότητας , ειδικά εκεί που είναι απομνημονευμένες οι πιο βαθιές καρμικές δομές.

 

Το ΕΓΩ που έχει απομείνει απορροφά με ενθουσιασμό το γιγάντιο φως, εντούτοις είναι συνειδητοποιημένο των αρνητικών σχημάτων που υπάρχουν ακόμη στο σώμα και θέλει να αντισταθεί ; αντιτάσσεται επομένως έναντι στην πνευματικότητα με διάφορες ιδέες και σκέψεις , όπως (είμαι πιο εξελιγμένος από ότι οι άλλοι., εγώ είμαι ο νέος σωτήρας , ο πλανήτης περίμενε τον ερχομό μου, εσάς πρωτάρηδες θα σας σώσω όλους και θα σας οδηγήσω στο φως, θα κάνω θαύματα, θα σας θεραπεύσω από όλες σας τις αρρώστιες, και θα σας κάνω να δείτε υπέροχα πράγματα).

 

Πολλοί εργάτες του φωτός θα περάσουν τέτοιες φάσεις αμφιταλάντευσης , αμφισβήτησης και πνευματικής έπαρσης , αυτές είναι οι τελευταίες δοκιμασίες άμυνας του ΕΓΩ. Κάθε τόσο θα υπάρχουν τέτοιες παράξενες ιδέες , λίγο πολύ έντονες, στις φάσεις του 7ου , 8ου και 9ου επιπέδου , αλλά θα εξαφανιστούν μόλις θα διαλυθούν τα παλιά αρνητικά σχήματα , ήτοι όταν θα είναι ( οι εργάτες του φωτός) πιο εξισορροπημένοι και θα βλέπουν το φως και στους άλλους.

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ!!!

 

Έως ότου τα παλιά σχήματα δεν διαλυθούν τελείως – παρόλο που είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι είμαστε πνευματικές πολυδιαστασιακές οντότητες – μερικοί προσπαθούν να αμυνθούν από τις σκοτεινές δυνάμεις με τελετές και σκληρούς κανόνες πνευματικής συμπεριφοράς και διατροφής. Επ¢ αυτού μπορούν να υπάρξουν διάφορες μορφές φανατισμού. Αυτές οι φάσεις ανισορροπίας υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων και , κατά τον αρχάγγελο Αριήλ , θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται έως ότου βρίσκονται ακόμη υπο την επιρροή του φυσικού τους σώματος. Η ανώτερη συνείδηση αντιλαμβάνεται κάποιο περιορισμό από την βαριά πυκνότητα του φυσικού σώματος, δεν ενδιαφέρει πόσο ψηλές είναι οι δονήσεις του.

 

Σε αυτό το επίπεδο αρχίζουμε να ακολουθούμε με ακόμη λιγότερες αμφιβολίες τον πνευματικό μας οδηγό, ακόμα και στις καθημερινές μας ενασχολήσεις. Παρ¢ όλα αυτά θα εκδηλωθούν συχνά φόβοι για όσον αφορά την επιβίωσή μας . Ένας από τους φόβους που αναβλύζει συνεχώς είναι η μελλοντική μας λειτουργία πάνω στον πλανήτη σαν πολυδιαστασιακές οντότητες. Αλλά , με τον χρόνο, θα αυξηθούν οι στιγμές της πλήρης εμπιστοσύνης στην ψυχή και στην καλοπέραση. Στους διαλογισμούς βλέπουμε και αισθανόμαστε όλο και περισσότερο ενωμένοι και δεμένοι με τις άλλες διαστάσεις , μαθαίνουμε πάντα να κάνουμε εκείνο που είναι το καλύτερο για εμάς .

 

ΟΓΔΟΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

 

Το 8ο επίπεδο περιέχει , όπως το προηγούμενο, μια σειρά από φυσικά περάσματα που αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση. Η αναδόμηση του εγκεφάλου , η διευκρίνηση του νοητικού και συναισθηματικού σώματος κάνουν να έρχονται στην επιφάνεια συμπτώματα που μπορούμε να ξεπεράσουμε μονάχα κινητοποιώντας την εσωτερική μας δύναμη.

 

Η επίφυση και η υπόφυση συνεχίζουν να μεγαλώνουν μέχρι να φτάσουν την κανονική μορφή και μέγεθος , ενώ ο εγκέφαλος ενεργοποιείται κατά το μέγιστο περνώντας από το 10-15% της χρήσης του στο 100%. Ο εγκέφαλος και όλο το κρανίο , μπορεί να αρχίσουν να μεγαλώνουν. Το κεφάλι συχνά βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε δυνατούς και αβάστακτους πονοκεφάλους .

 

Ο αρχάγγελος Αριήλ συμβουλεύει, σε περίπτωση πονοκεφάλων, να έρθετε σε επαφή – μιλώντας δυνατά ή ακόμα και με την σκέψη( μεγαλόφωνα είναι καλύτερα)- με τον πνευματικό σας οδηγό και με τους γαλαξιακούς επιστήμονες που προφυλάσσουν και κατευθύνουν την φυσική μας αλλαγή από τις ανώτερες διαστάσεις. Πρόκειται , συχνά , για οντότητες που ανήκουν στην ανώτερη ψυχή μας και σε αυτές θα πρέπει να πούμε : «Ακούστε, αισθάνομαι άσχημα ! Δεν μπορούμε να βάλουμε λίγο φρένο; Σας παρακαλώ κάντε μου μια παυσίπονη ένεση με ενδορφίνες!» Οι ενδορφίνες είναι ουσίες με αναλγητική δράση και εκκρίνονται από τον εγκέφαλο.

 

ΦΟΒΟΣ ΑΛΤΖΧΑΙΜΕΡ!!!

 

Η όραση γίνεται θολή και αλλάζει. ( Ένα καινούργιο ζευγάρι γυαλιά μπορεί να μην βοηθήσει , και για αυτό πριν το αποκτήσετε, καλύτερα να περιμένετε για λίγο μέχρις ότου αποκατασταθεί).

 

Διαταραχές του ύπνου, μειωμένη μνήμη, ζαλάδες , αποπροσανατολισμό, δυσκολία στην συγκέντρωση, σε προγραμματισμούς και αποφάσεις είναι κάποια από τα συμπτώματα που θα εκδηλωθούν σε πολλούς αλλά όχι με την ίδια ένταση σε όλους. Θα πρέπει να κρατήσουμε μια θετική στάση απέναντι σε αυτό το φαινόμενη της αλλαγής και τυφλή και απεριόριστη εμπιστοσύνη στον ψυχικό μας οδηγό , δηλώνοντας πάντα : « Θα ξεπεράσω αυτή την φάση με ηρεμία και γαλήνη!» ( να το επαναλαμβάνεται συχνά κατά την διάρκεια της ημέρας).

 

Πολλά άτομα , και με το δίκιο τους, φοβούνται μήπως βρίσκονται στα πρόθυρα Αλτζχάιμερ, και οι φόβοι αυτοί επιδεινώνονται και από το γεγονός πως αυτοί που βρίσκονται δίπλα μας δεν καταλαβαίνουν τι μας συμβαίνει.

 

Παρουσιάζονται αρρυθμίες και ταχυκαρδίες, και αυτό συμβαίνει γιατί η καρδιά μας δέχεται προσωρινά διπλές ηλεκτρικές κενώσεις για τον καρδιακό ρυθμό : από την μια υπάρχουν οι κενώσεις που δέχεται η καρδιά από το αυτόνομο νευρικό σύστημα , και από την άλλη υπάρχουν και οι κενώσεις της αξονικής κυκλοφορίας που ενεργοποιείται στο αιθερικό σώμα . Κάποια στιγμή τα δύο συστήματα ενώνονται και συγχωνεύουν την δράση τους και έτσι η καρδιά δέχεται τις κενώσεις μονάχα από το κυκλοφορικό αξονικό σύστημα ενώ ομαλοποιείται ο ρυθμός.

 

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!!!

 

Ακόμα μερικές πληροφορίες και λεπτομέρειες που μπορούν να σας συμβούν. Μέχρι τώρα δεν μιλήσαμε πολύ για τα τσάκρα. , αυτό το οποίον μπορούμε να πούμε , μέχρι στιγμής είναι, πως στο 8ο επίπεδο ενεργοποιούνται το 8ο – 9ο και 10ο τσάκρα που βρίσκονται πάνω από το κεφάλι. Οι τρείς ή πέντε κρυσταλλικές αιθερικές δομές στο 8ο τσάκρα αρχίζουν να οριοθετούνται εις τρόπον τέτοιον ώστε η κίνηση των ενεργειακών μας σωμάτων παίρνει την σπειροειδή μορφή , συνδεόμενη με την συνείδηση των ανώτερων διαστάσεων, επιτρέποντας έτσι να γνωρίσουμε την γλώσσα του φωτός. Το πνευματικό σώμα , που κατά την διάρκεια των χρόνων του χωρισμού δεν χρησιμοποιήθηκε και πολύ, τώρα ενώθηκε με το νοητικό και το συναισθηματικό σώματα που έγιναν ένα ενιαίο πεδίο φωτός.

 

ΕΝΑΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ –ΤΟΞΟ !!!

 

Με την είσοδο στο 8ο επίπεδο του φωτεινού σώματος ενεργοποιούνται οι τρεις αιθερικοί κρύσταλλοι που ονομάζονται κρύσταλλοι της σποράς. Αυτοί οι κρύσταλλοι συλλαμβάνουν την γλώσσα του φωτός των ανωτέρων διαστάσεων και βρίσκονται τοποθετημένοι στο μέτωπο σε σχήμα τριγώνου, δύο κατευθείαν στα φρύδια στο ύψος της κόρης του ματιού , και ένα κάτω από το σημείο που αρχίζουν τα μαλλιά με μια νοητή γραμμή που ενώνει την μύτη.

 

Η επίφυση και η υπόφυση σχηματίζουν βαθμιαία ένα είδος ουράνιου τόξου, ένα ενεργειακό τόξο που εκτείνεται από το πίσω άκρο ρου κεφαλιού μέχρι το μέτωπο, από το 4ο στο 3ο μάτι. Σε αυτό το σημείο σχηματίζεται ο μηχανισμός αποκρυπτογράφησης της γλώσσας των ανωτέρων διαστάσεων.

 

ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!!!

 

Στην αρχή ο εγκέφαλος θα αντιληφθεί την γλώσσα του φωτός μονάχα υπό μορφή γεωμετρικών σχημάτων , κύματα φωτός , χρώματα και ήχους , καθώς επίσης και με ενεργειακές κινήσεις στο κεφάλι χωρίς να καταλαβαίνουμε την σημασία τους. Μπορεί να βλέπουμε γραφές φωτεινές που μοιάζουν με εβραϊκό αλφάβητο, ιερογλυφικά ή μαθηματικές εξισώσεις.

 

Πρόκειται για επικοινωνίες σε κώδικα από τον πνευματικό κόσμο. Όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να επικαλούμαστε την ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ που θα δούμε πάρα κάτω. Η πληροφορία που μας δίνεται υπό μορφή κώδικα αμέσως την αναγνωρίζουμε και την εκλαμβάνουμε λεκτικά – υπο μορφή λέξης.

 

Η ΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ!!!

 

Ενεργοποιείται επίσης ένας δέκτης αιθερικός κρύσταλλος για το κύτταρο που πρέπει να δέχεται . Αυτός ο κρύσταλλος βρίσκεται πάνω- κάτω ένα δάκτυλο πάνω από το δεξί αυτί και όταν αυτό συμβαίνει το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων αισθάνεται ένα είδος καψίματος σε εκείνο το σημείο.

 

Το κύτταρο δέκτης βρίσκεται στις ανώτερες διαστάσεις και απομνημονεύει για την ανώτερη ψυχή μεγάλες ποσότητες πληροφοριών που συνέλεξε στο διαστασιακό πεδίο κατά την διάρκεια πολλών κύκλων ενσαρκώσεων στους διάφορους πλανήτες και αστρικά συστήματα. Σε κανονικά διαστήματα , αυτό το κύτταρο εκπέμπει στον κρύσταλλο δέκτη τα δεδομένα των εμπειριών, και ξαφνικά αισθανόμαστε γεμάτοι από πληροφορίες χωρίς να γνωρίζουμε από πού προέρχονται.

 

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ!!!

 

Όταν ενώνεται η συνήθης γνώση στην πολυδιαστασιακή αρχίζουν να λειτουργούν σαν μια ενιαία πολυδιαστασιακή οντότητα. Ότι κάνουμε τώρα γίνεται διευθύνεται από την ανώτερη ψυχή. Η αύρα είναι καθαρισμένη από τα διάφορα μπλοκαρίσματα με αποτέλεσμα οι συναισθηματικές μας σχέσεις να έχουν αλλάξει. Το ενδιαφέρον μας γίνεται όλο και περισσότερο πνευματικό , και αυτό πάει να πει πως βλέπουμε στους άλλους την θεϊκή φλόγα και τους αγαπάμε για αυτό που είναι και για  αυτό που δεν είναι. Δεν ψάχνουμε να κάνουμε πια προσωπικές σχέσεις μαζί τους.

 

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ!!!

 

Αργότερα σε αυτό το επίπεδο αντιλαμβανόμαστε πως η σεξουαλικότητα μας αλλάζει. Εάν για παράδειγμα εάν στο 3ο επίπεδο είχαμε ισχυρές σεξουαλικές διεγέρσεις , τώρα οι σεξουαλικές επιθυμίες μειώνονται , πράγμα το οποίον δεν πάει να πει πως δεν έχουμε ανάγκη από αγάπη και από ερωτικές σχέσεις. Και η ελπίδα να βρούμε ένα / μια παρτενέρ που εκπέμπει εξ ολοκλήρου στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς δεν θα εκλείψει ποτέ.

 

Θα έχουμε λιγότερη όρεξη να ξεκινήσουμε μια σχέση που δεν θα είναι ιδανική . Αιτία επίσης είναι και η αυξανόμενη ευαισθησία του σώματος. Σε αυτό το επίπεδο το σώμα έχει δεχθεί και αποθηκεύσει τόσο φως που παρουσιάζει μια υψηλή δόνηση και καταγράφει τις δονήσεις του περιβάλλοντος που δεν είναι αρμονικές . Κατά την ερωτική σχέση γίνεται μια ανταλλαγή ενεργειών μεταξύ των αυρών των δύο παρτενέρ όπου και παραμένουν, με όλα τους τα υπέρ και κατά , μέχρις ότου μετατραπούν και μεταμορφωθούν. Συνεπώς θα ψάχνουμε όλο και λιγότερο την φυσική – σωματική επαφή με άτομα που δεν έχουν αρμονία.

 

ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ!!!

 

Το σώμα που γίνεται πολύ καθαρό και ευαίσθητο στις ενέργειες αντιδρά και διαφορετικά στον σεξουαλικό ερεθισμό. Το ερέθισμα των συγκεκριμένων περιοχών ηδονής και η ισχύ του τοπικού οργασμού μειώνονται στον άνδρα και στην γυναίκα , γιατί ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα και η λειτουργία των τσάκρα έχουν τροποποιηθεί. Στην θέση της σεξουαλικότητας , που ήταν επικεντρωμένη στα σεξουαλικά όργανα, εμφανίζονται τώρα εμπειρίες αγάπης και οργασμού , που εμπλέκουν ολόκληρο το σώμα και όλο το φωτεινό πεδίο. Αυτές οι εμπειρίες ονομάζονται, συχνά, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ και είναι δυνατόν μόνο εάν ο/η παρτενέρ παρουσιάζουν την ίδια εξέλιξη.

 

Κατά την διάρκεια του φαινομένου του φωτεινού σώματος , μπορεί να συμβεί κάθε τόσο , πως αυτές οι εμπειρίες γίνονται με οντότητες ανωτέρων διαστάσεων. Εάν είστε συνειδητοποιημένοι της πανταχού παρουσίας αυτών των οντοτήτων και της αγάπης τους , αυτές οι συναντήσεις μπορούν να συμβαίνουν και πιο συχνά, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Προφανώς μπορεί να αισθανθείτε πως ένας/ μία ψυχικός/η παρτενέρ σας περιμένει στην 5η διάσταση, πράγμα το οποίον συμβαίνει με τους εργάτες του φωτός.

 

ΕΝΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

 

Ενεργοποιώντας το 9ο επίπεδο , ανοίγουμε τον δρόμο προς την συγχώνευση με τον ανώτερο πολυδιαστασιακό μας εαυτό. Ο σκοπός μας είναι να εκδηλώσουμε τώρα πάνω στην Γη, όλο ότι είμαστε σε όλες τις διαστάσεις , και για αυτό που γενικά στην αρχή και στο τέλος του 9ου επιπέδου γίνονται μεγάλες περεταίρω πνευματικές αλλαγές , όπως συνέβη στο 3ο και 6ο επίπεδα. Ο Αρχάγγελος Αριήλ στο βιβλίο « Ποιο είναι το Φωτεινό Σώμα ;» μας ονομάζει « μεγάλους πολυδιαστασιακούς δασκάλους» . Πάνω σε αυτό το πλανήτη βρισκόμαστε για να ξεπεράσουμε τον χωρισμό από το φως και τους περιορισμούς . Μόλις κλείσει – τελειώσει το πέρασμα μας – ή ανάβαση στο φως – είμαστε πολυδιαστασιακοί δάσκαλοι του φωτός. Όποιος δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο είναι ένας δάσκαλος των περιορισμών, ένας που ακόμη εξερευνά τα περιοριστικά σχήματα του νου .

 

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ!!!

 

Η πολυδιαστασιακή σύμπτυξη προκαλεί νέες δυνατές τροποποιήσεις της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας, για την ταυτότητα μας και για πολλές άλλες παραμέτρους. Αυτή η φάση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη γιατί τώρα πρέπει να επέλθει η πλήρη εγκατάλειψη της προσωπικότητας μας , η κάμψη της ψυχής. Αργότερα αυτή την στιγμή , η προσωπικότητα μας βρίσκεται αναμφιβόλως σε αποσύνθεση και δεν έχουμε τον παραμικρό έλεγχο πάνω στα πράγματα. Συνειδητοποιούμε πως γινόμαστε ένα θεϊκό εργαλείο. Η ψυχή είναι που τώρα προσδιορίζει κάθε πράγμα , – ότι κάνουμε και ότι δεν κάνουμε , το πόσα χρήματα έχουμε , το πώς πηγαίνουν και εξελίσσονται τα επαγγελματικά μας, η ιδιωτική μας ζωή και άλλα πολλά. Διανύουμε τώρα τα τελευταία βήματα προς την πόρτα της αφύπνισης.

 

Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι τόσο ευχάριστη όσο και επώδυνη και γεμάτο φόβους. Σε αυτή την φάση , να θυμάστε κάθε στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος από εμάς έδρασε σε πολλές ζωές εν αναμονή να φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν περάσουμε το κατώφλι θα μας περιμένει από εκεί μεγάλη χαρά και αγαλλίαση. Ο Αριήλ όπως και ο Κρύων , συνεχίζουν να μας διαβεβαιώνουν πως η χαρά και η έκσταση που βασιλεύουν πέρα από το κατώφλι είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΕΣ με όλη την σημασία της λέξεως.

 

ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

 

Δια μέσου του φυσικού μας σώματος , θα είμαστε αντικείμενο εκπομπών πληροφοριών από τις ανώτερες διαστάσεις , με την βοήθεια της γλώσσας του φωτός. Ενεργοποιείται η αιθερική δομή του φωτεινού σώματος στην 7η διάσταση και συντονιζόμαστε τώρα όλο και περισσότερο με την ανώτερη ψυχή. Επίσης, αυτή αρχίζει να συντονίζει το αιθερικό ζευγάρι της 6ης διάστασης με εκείνο της 5ης . Γύρω από το φυσικό μας σώμα , σχηματίζονται τώρα, καινούργιες δομές ,οι ονομαζόμενες άλφα – ωμέγα που προκαλούν στο φυσικό σώμα μια πιο έντονη ενεργειακή ροή.

 

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ!!!

 

Τα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου πάνω στο σώμα μας εκδηλώνονται με πόνους στην μέση και στα ίσχυα. Επίσης και χαμηλά στην κοιλιακή χώρα και στην λεκάνη μπορεί να εκδηλωθεί μια αίσθηση πίεσης . Μπορεί επίσης να μας συμβεί , το σώμα μας να αρχίζει να αλλάζει απότομα, να αρχίσει δηλαδή να μεγαλώνει απότομα και να γίνεται ή πιο λεπτό ή πιο παχύ. Η επίφυση συνεχίζει να αυξάνει και να παράγει περισσότερες αυξητικές ορμόνες. Στις γυναίκες μπορούν να εκδηλωθούν ορμονικές ανωμαλίες εξ αιτίας των οιστρογόνων, και να αποδιοργανωθεί τελείως η περίοδος. Μπορεί να αισθανθείτε εξαντλημένοι και καταθλιπτικοί.

 

ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ!!!

 

Το 9ο επίπεδο του φωτεινού σώματος είναι ένα σημείο γαλαξιακού συγχρονισμού, αντιθέτως υπέρ- γαλαξιακού. Ενώ στα άλλα επίπεδα ο ανώτερος μας εαυτός ολοκληρώνεται από το ηλιακό μας σύστημα ,τώρα ολοκληρώνουμε πολλές όψεις της ανώτερης ψυχής μας έξω από ηλιακό μας σύστημα μέσα από το χώρο και τον χρόνο και που ακόμα δεν έχουν φθάσει τις συχνότητες της ψυχής.

 

Συγχωνεύουμε – συμπληρώνουμε διαδοχικά μέρη του ΕΑΥΤΟΥ μας που έχουν ,πιθανώς, ζήσει κάπου αλλού, σε τελείως διαφορετικά σώματα , και που δεν είναι ακόμη πλήρως αρμονικά. Μπορεί συχνά να σας συμβεί να αισθάνεστε αποξενωμένοι από τους εαυτούς σας και να εκδηλώσετε συμπεριφορές και αντιδράσεις τελείως άγνωστες προς εσάς τους ίδιους. Μπορεί να αισθανθείτε περιτριγυρισμένοι ή διακατεχόμενοι από κάτι ή κάποιο και θα θέλατε να αμυνθείτε έναντι αυτού του εισβολέα ή αυτής της παρουσίας που δεν είναι τίποτε άλλο παρά από τα αυτά τα διαδοχικά μέρη του εαυτού μας.

 

Το μέρος εκείνο του εαυτού μας που γνωρίζαμε μέχρι τώρα απλά κάθεται σαν απλός παρατηρητής που παρακολουθεί τις ενέργειες μας , τις σκέψεις , τις εκφράσεις του προσώπου και τις διάφορες τις κινήσεις που κάνουμε. Πιστέψτε με όμως , και τα άλλα μέρη του εαυτού μας είναι θλιμμένα όσο εμείς, και σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουν ακόμη λιγότερο ότι μας συμβαίνει. Ηρεμία και γαλήνη είναι οι καλύτερες βοήθειες.

 

Εδώ πάνω στην Γη εμείς είμαστε τα οχήματα του νέου σώματος του Αδάμ εις το οποίον συγχωνεύεται η ανώτερη ψυχή μας με όλες τις όψεις της. Γενικά είμαστε – τουλάχιστον στο 9ο επίπεδο- οι πιο ανεπτυγμένες όψεις των ανώτερων ψυχών μας ανάμεσα σε εκείνες που βρίσκονται στην 3η και 4η διάσταση. Τα διαδοχικά μέρη – όψεις του ΕΑΥΤΟΥ μας που ενώνονται τώρα μαζί μας έχουν ανάγκη ακόμα από τρόχισμα, το διαμάντι πρέπει να επεξεργαστεί ακόμη, και παραμένουν οι συνοδοιπόροι μας έως ότου εξισορροπηθούν και εναρμονιστούν , και οι δονήσεις τους ευθυγραμμιστούν με εκείνες της ανώτερης ψυχής μας.

 

ΔΥΣΚΟΛΗ ΦΑΣΗ!!!

 

Είναι αναμφιβόλως μια δύσκολη φάση εκείνη που διανύουμε σε αυτό το επίπεδο. Για να σας ενθαρρύνω μπορώ μονάχα να σας επαναλάβω αυτά που οι δάσκαλοι μου και οι βοηθοί μου επαναλαμβάνουν συνέχεια κατά την διάρκεια και κυρίως μετά από αυτές τις δύσκολες στιγμές : « ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΣΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ , ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΜΑΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΩΣ ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ ΠΟΛΥ».Αυτή την τελευταία φράση την έχουν επαναλάβει πολλές φορές μια και πολλές φορές , κατά την διάρκεια των δυσάρεστων φάσεων που πέρναγα, τους κατηγορούσα πως ευχαριστιόντουσαν να με βλέπουν σε τέτοια φάση και να με βασανίζουν, και φυσικά ποτέ δεν λάμβαναν υπόψη τους τις κατηγορίες μου. Συνέχεια μου έλεγαν πως συνεριζόντουσαν ότι πέρναγα και θα με βοηθούσαν ακατάπαυστα να μου διευκολύνουν και να μου ελαφρώσουν την προσωρινή εκμάθηση που έκανα.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ!!!

 

Σε αυτές τις δύσκολες φάσεις ήμουν και είμαι κάθε φορά ευγνώμων για την υπέροχη δουλειά και βοήθεια των πνευματικών δασκάλων και των αγγέλων που μου έδωσαν πολλές γραπτές πληροφορίες για αυτό το φαινόμενο , χρησιμοποιώντας κανάλια ανθρώπινα : Vywamus, Kryon, Ariel, Sananda, Orin, Serapis και άλλοι.Κάποιες φορές μου πιανόμουν από λέξεις τους και φράσεις τους που μου έδιναν δύναμη και κουράγιο , όπως για παράδειγμα μου επαναλάμβανε ο Αριήλ : « ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΥΣ».Στο 9ο επίπεδο συμβαίνουν τα πάντα. Όλα όσα συμβαίνουν τώρα, κατευθύνεται από την ψυχή. Σε κάθε στιγμή βρισκόμαστε στο σωστό μέρος και κάνουμε και βιώνουμε αυτό που είναι σωστό. Κατάλοιπα υπαρξιακών φόβων που αναβλύζουν κάθε τόσο και λιγάκι μπορούν να εξουδετερωθούν με την συνειδητότητα πως πιο πάνω υπάρχει μια ανώτερη γνώση.

 

Στο 9ο επίπεδο του φωτεινού σώματος ανοίγουν ακόμα περισσότερο το 9ο και 10ο τσάκρα, ενώ το 11ο και το 12ο μόλις αρχίζουν να ανοίγουν. Αρχίζουμε να επανασυνδεόμαστε με την ΑΝΩΤΕΡΗ ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΨΥΧΗ μας που είναι εκείνο το μέρος του ανώτερου πολυδιαστασιακού εαυτού μας , που όχι μόνο είναι πέρα από τα όρια της δυαδικότητας , αλλά και που έχει αναπτύξει πολλά χαρίσματα της καρδιάς.

 

Από εδώ και στο εξής προσωποποιούμε όλο και περισσότερο το θεϊκό φως , την θεϊκή δύναμη και το θεϊκό φως , την θεϊκή θέληση και την θεϊκή αλήθεια. Η ενέργεια της ανώτερης χρηστικής ψυχής εκπέμπει μια αίσθηση ζέστης , γλυκύτητας και απέραντης αγάπης. Έως ότου η σύνδεση δεν σταθεροποιηθεί θα αισθανόμαστε κάπου -κάπου λιγότερο θεϊκοί.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ!!!

 

Από την στιγμή που θα διαβούμε το κατώφλι της αφύπνισης θα εκφρασθούμε και θα λειτουργήσουμε σταθερά ξεκινώντας από την σφαίρα της Χρηστικής συνειδητότητας ή λίγο πιο χαμηλά. Σε αυτό το σημείο πολλοί θα διερωτηθούν εάν θέλουν να συνεχίσουν να παραμείνουν εδώ στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε την πληροφορία πως «η υπηρεσία εδώ χαμηλά» έχει λάβει εδώ και αρκετά χρόνια μια όψη ως επί το πλείστον πολύπλοκη. Πράγματι, από τότε που η κοσμική σφαίρα επιβεβαιώθηκε πως ο πλανήτης μας θα τα καταφέρει , η προσοχή της κοσμικής ιεραρχίας προσανατολίστηκε περισσότερο στον πλανήτη Γη που εκλέχθηκε σαν μια σκηνή ενός πειράματος ολοκλήρωσης ευρύ φάσματος.

Το έργο των εργατών του φωτός που θα παραμείνουν εδώ για να υπηρετήσουν περιέχει και αυτή την όψη, πράγμα το οποίον σημαίνει μια πελώρια ισχύ ανάπτυξης για τους ίδιους.
Μετά την τελευταία μεγάλη πνευματική άφιξη της πολυδιαστασιακής ψυχής στο σώμα, που εμπεριέχει την πλήρη αποσύνθεση του εγώ, οι εργάτες του φωτός θα αρχίσουν να ακτινοβολούν ένα δυνατό και ζωντανό φως.

 

ΔΕΚΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

 

Τα τελευταία τρία επίπεδα και δηλαδή 10ο, 11ο και 12ο , ονομάζονται πνευματικοί βαθμοί. Σε αυτά τα επίπεδα το σύστημα των τεσσάρων σωμάτων έχει ενωθεί και σχηματίζει ένα ενιαίο πεδίο φωτός ενώ τα ανώτερα τσάκρα έχουν ανοίξει ολοκληρωτικά , συμπεριλαμβανομένου και το 14ο.

 

Έχουμε πλήρως ενωθεί με την ανώτερη Χρηστική ψυχή και υπάρχουν ήδη διασυνδέσεις με την παρουσία του ΕΓΩ ΕΙΜΙ, εκείνο το μέρος του πολυδιαστασιακού εαυτού που είναι συνδεδεμένο κατευθείαν με την πηγή.

 

Έχουμε μεταμορφώσει τόσο πολύ τις ηλεκτρομαγνητικές μας δομές και τις γενετικές μας βάσεις ως προς το παρελθόν που τώρα αρχίζουμε να αναπτύσσουμε στο φωτεινό μας σώμα το ονομαζόμενο Merkaba που είναι μια κρυσταλλική αιθερική δομή φωτός που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε στο διάστημα , στον χρόνο, στον χώρο και σε άλλες διαστάσεις.

 

Τώρα είναι που αρχίζουμε να εκδηλώνουμε τις ιδιότητες του Άβαταρ, ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον γαλαξιακό άνθρωπο πλήρως ανεπτυγμένο, μεταξύ των οποίων τηλεκίνηση, τηλεμεταφορά, υλοποίηση και από-υλοποίηση, διορατικότητα και άλλα πολλά. Είμαστε υπάρξεις πλήρως αφυπνισμένοι και είμαστε συνειδητοποιημένοι της ενότητας μας με την Πηγή. Αισθανόμαστε ενωμένοι με το όλον και τα πάντα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι ιδιότητες είναι έμφυτες στην γενετική γνώση του κάθε ένα από εμάς χωρίς καμιά εξαίρεση. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις ιδιότητες και έχουν όλο το χρόνο για να το κάνουν.

 

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

 

Αυτό το 11ο επίπεδο , στην περιπλοκότητα του, επεξεργάζεται μόνο από λίγα άτομα αφού σε αυτό το σημείο τω φωτεινό σώμα είναι σχεδόν τελειωμένο και αρχίζει ήδη να δονείται τόσο ψηλά που – τουλάχιστον σήμερα – είναι ως επί το πλείστον άβολο να παραμένεις στην Γη.

 

ΤΟ ΜΕΡΚΑΜΠΑ – MERKABA !!!

 

Σε αυτό το σημείο η δομή του ΜΕΡΚΑΜΠΑ είναι ήδη ανεπτυγμένη. Τώρα διαλέγουμε εάν θέλουμε να μείνουμε στο φωτεινό σώμα και να ακολουθήσουμε την ανύψωση του πλανήτη- ή εάν θέλουμε να ανέβουμε μόνοι μας πριν ακόμα της ανάβασης του πλανήτη για να χαράξουμε τον δρόμο στους άλλους σαν εμπροσθοφυλακή. Μπορεί κιόλας κάποιος να αποφασίσει να επιστρέψει στην καθαρή μορφή ενέργειας της γνώσης, εγκαταλείποντας επομένως και το φωτεινό σώμα.

 

ΖΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!!!

 

Όταν μια μέρα το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων θα έχει φτάσει εξ ολοκλήρου το 11ο επίπεδο του φωτεινού σώματος, ο πλανήτης δεν θα βρίσκεται στην τωρινή δομή του χώρου και του χρόνου. Θα ζούμε ταυτοχρόνως παντού. Πιο αργά σε εκείνη την στιγμή θα αντιληφτούμε πως οι απόψεις μας για τις προηγούμενες ζωές θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη σχετικά με το πόσο εκείνες οι ζωές θα παραμείνουν σας μερικές απόψεις της ψυχής μας, αλλά θα είναι σε μια δόνηση τέτοια μεταξύ τους που ότι κάνει ο καθένας μας θα επηρεάζει αυτόματα και τον άλλον.

 

ΣΠΟΡΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!!

 

Για αυτό η χριστιανική άποψη μιας μόνο ζωής θα φθάσει σε μια σύνθεση με την ανατολική άποψη μιας σειράς επαναλαμβανόμενων ζωών. Αμφότερες οι απόψεις περιέχουν σπόρους αλήθειας, αμφότερες εκπέμπουν, όμως, μονάχα ένα μέρος ολόκληρου του πίνακα.

 

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ!!!

 

Εκείνοι οι εργάτες του φωτός που θα παραμείνουν εδώ πάνω στην Γη για να υπηρετήσουν τον πλανήτη και κατά την διάρκεια και μετά την ανύψωσή του θα εφαρμόσουν τις ιδιαίτερες αποκτημένες ιδιότητες τους και θα αναλάβουν ρόλους ηγετικούς στην καινούργια κοινωνία και στην οικονομία, στις γαλαξιακές και διαγαλαξιακές επαφές , και να δημιουργήσει καινούργιες θρησκευτικές και πνευματικές έννοιες και σκέψεις και μεθόδους ανάπτυξης και εξέλιξης. Σε αυτό το επίπεδο οι εργάτες του φωτός θα αρχίσουν να πραγματοποιούν το όραμα τους του ουρανού πάνω στην Γη.

 

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ!!!

 

Στο 12ο επίπεδο ακολουθεί όσα άρχισαν ήδη στο 11ο. Σε αυτό το σημείο οι εργάτες του φωτός είναι σε πλήρη δράση για να ανοικοδομήσουν την ανθρώπινη συγκατοίκηση στον πλανήτη μας. Η γνώση των θεϊκών νόμων είναι πολύ προχωρημένη.

 

Ευτυχώς σε αυτή την γνώση , οι εργάτες του φωτός είναι σε βαθμό να δημιουργήσουν μαζί μια καινούργια πραγματικότητα πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Με το πέρασμα στο 12ο επίπεδο όλων των υπόλοιπων ανθρώπων ενεργοποιείται πλήρως το θεϊκό σχέδιο για τον πλανήτη Γη. Ο πλανήτης μπαίνει στο φως , εγκαταλείπει αυτή την διάσταση και μεταφέρετε στην 5η διάσταση σε ένα σύστημα πολυαστρικό όπου εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της επανόδου προς την ΠΗΓΗ, η επάνοδος μας στο ΣΠΙΤΙ.